Európsky platobný report

Európsky platobný report

Európsky platobný report popisuje dopad oneskorených platieb na vývoj a rast podnikov naprieč celou Európou. Na základe jeho výsledkov dokážeme lepšie porozumieť ako európske podniky nazerajú na problematiku oneskorených platieb vo svojej krajine.

Každý rok spoločnosť Intrum realizuje prieskum, ktorý sa uskutočňuje súčasne v 29 európskych krajinách. Tento rok prebiehal zber dát v rozmedzí mesiacov február až apríl. Výsledkom je správa - Európsky platobný report, ktorý obsahuje súhrn údajov asi 12 tisíc spoločností z celej Európy.

Ako  líder na trhu ukazujeme cestu k zdravej ekonomike a je nevyhnutné, aby sme mali prehľad o aktuálnej situácii a vývoji v oblasti platobnej disciplíne a finančnom zdraví
európskych podnikov.

Na európskej úrovni otvárame prostredníctvom tohto komplexného prieskumu diskusiu s politikmi a médiami, napríklad o tom, aký vplyv majú oneskorené platy na hospodárstvo v EÚ. Zúčastňujeme sa seminárov a stretnutí v Bruseli, aby sme informovali delegátov EÚ ohľadom získania podpory k uzdraveniu hospodárstva a bezpečných platieb v Európe.

Okrem celoeurópskeho platobného reportu sa vypracováva aj report, ktorý poskytuje informácie o platobnom riziku na úrovni krajiny.

 

Ak si želáte zaslať Európsky platobný report 2019, vyplňte nasledovný formulár: