Európsky spotrebiteľský platobný report (ECPR)

Európsky spotrebiteľský platobný report (ECPR)

ECPR poskytuje názory európskych spotrebiteľov na ich ekonomickú situáciu, je barometrom ekonomického postavenia v Európe z pohľadu spotrebiteľa. Máte k dispozícii celoeurópske ale aj slovenské výsledky.


Spotrebitelia sa s ťažkosťami predierajú v čoraz viac neistom svete. Potrebujú nadobudnúť zručnosti ako na to

Vyplýva to z výsledkov prieskumu za rok 2019. Zistili sme tiež, že Slováci cítia tlak na spotrebu, čo ich dáva do celkovej nepohody. Viac ako polovica respondentov by si želala, keby sa v škole naučili viacej o domácich financiách.

  • Takmer polovica (43%) tvrdí, že ich účty rastú rýchlejšie ako ich príjmy
  • 80% tvrdí, že sú schopní ušetriť každý mesiac. V roku 2018 to isté uviedlo 71%. Európsky priemer za rok 2019 je 75%. Ale 63% nie je spokojných s čiastkou, ktorú môžu každý mesiac ušetriť
  • 28% Slovákov by nebolo schopných zaplatiť ani za malú neočakávanú faktúru (napr. opravu auta) bez toho, aby sa zadĺžili

 

Kompletné výsledky si môžete zadarmo stiahnuť vo formáte pdf kliknutím na odkazy nižšie:


O ECPR 2019

ECPR 2019 vychádza z externého prieskumu 24 004 spotrebiteľov v 24 európskych krajinách. Zber dát prebiehal v sepmtembri 2019 na spotrebiteľoch vo veku nad 18 rokov. Vydali sem celouerópsku správu a aj lokálne správy pre jednotlivé krajiny. Vzorka 1001 respondentov zo Slovenska je štatisticky vyhodnotiteľná z pohľadu veku, pohlavia a regionálneho rozloženia.

Ukazujeme cestu ku zdravej ekonomike

V Intrum-e komunikujeme s viac ako 250 000 zadlženými spotrebiteľmi naprieč celou Európou každý deň. Pomáhame im vyriešiť ich finančné problémy. Aby sme mohli pochopiť situáciu európskeho spotrebiteľa, je absolútne dôležité nájsť optimálne spôsoby riešenia potrieb každého jednotlivca.