Budeme bez hotovosti už o 2 roky? 

Slovenské firmy tomu neveria.

Čítať viac ›
Európsky spotrebiteľský platobný report

Európsky spotrebiteľský platobný report

Európsky spotrebiteľský platobný report poskytuje názory európskych spotrebiteľov na ich ekonomickú situáciu, je barometrom ekonomického postavenia v Európe z pohľadu spotrebiteľa.


Európsky spotrebiteľský platobný report 2019

Stiahnite si ZADARMO výsledky pre Slovensko

Spoločnosť Intrum každoročne zozbiera údaje od viac ako 24 tisíc spotrebiteľov v 24 európskych krajinách s cieľom získať podrobnejší prehľad o každodennom živote európskych spotrebiteľov, o ich výdavkoch a schopnostiach na mesačnej báze riadiť financie svojich domácností. Tieto celkové údaje sú obsiahnuté v Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte. 

Ukazujeme cestu ku zdravej ekonomike

V Intrum-e komunikujeme s viac ako 250 000 zadlženými spotrebiteľmi naprieč celou Európou každý deň. Pomáhame im vyriešiť ich finančné problémy. Aby sme mohli pochopiť situáciu európskeho spotrebiteľa, je absolútne dôležité nájsť optimálne spôsoby riešenia potrieb každého jednotlivca.