Pokazí oslabená platobná morálna našu snahu o udržateľnosť? 

Z prieskumu vyplýva potreba zlepšenia prístupu podnikov k sociálnemu a ekonomickému aspektu udržateľnosti. 

Čítať viac ›

Ako vnímajú svoju finančnú situáciu obyvatelia najšťastnejších krajín sveta? A ako sú na tom Slováci v porovnaní s nimi?

1. časť: V súčasnosti nemám dosť peňazí na dôstojný život.

Tretina Slovákov tvrdí, že nemá dostatok peňazí na dôstojný život.

32% slovenských respondentov súhlasilo s tým, že v súčasnosti nemajú dostatok peňazí na dôstojný život. Toto zodpovedá priemerným celoeurópskym výsledkom. To ako svoju situáciu vnímajú muži či ženy, nehrá rolu. U nás najlepšie svoju finančnú situáciu vnímajú mladí ľudia (18-24 roční), kde takmer polovica z nich nesúhlasí s tým, že by nemali dostatok peňazí na dôstojný život. Naopak v skupine 50-64 ročných až 39% súhlasí s tým, že nemá dostatok.

Zároveň však treba poukázať aj na to, že 4 z 10 Slovákov nesúhlasia s tým, že by nemali dostatok.

Najspokojnejší sú Dáni a Česi, najhoršie sú na tom Lotyši

Zdá sa, že spomedzi sledovaných krajín sú obyvatelia Dánska najspokojnejší, pretože 6 z 10 Dánov nesúhlasí s tým, že by malo nedostatok. Prekvapivé je, že naši českí susedia vnímajú tiež svoju situáciu pozitívne a ich tvrdenia sú podobné ako u Dánov. A sú hlboko pod celoeurópskym priemerom, čo je pre tieto krajiny veľmi pozitívne.

Najhoršie na tom je Lotyšsko, kde 6 z 10 obyvateľov tvrdí, že nemá dostatok prostriedkov na dôstojný život.

Ako sú na tom obyvatelia najlepších krajín?

Intrum priamo pôsobí v 24 európskych krajinách, v ktorých aj realizoval prieskum spotrebiteľského platobného správania, ktorého výsledky prezentujeme aj v tomto článku. Celkovo patria severské krajiny (napr. Fínsko, Nórsko) podľa svetových rebríčkov (zdroj dát: Medzinárodný menový fond, OSN) medzi najlepšie, najzdravšie a najšťastnejšie krajiny sveta.

Ako reprezentanta pre porovnanie si zoberieme Nórsko, ktoré ako jediné zo sledovaných krajín, okrem toho patrí aj medzi desať najbohatších krajín sveta. A pozrieme sa aj s Nemecko, ktoré patrí medzi najväčšie svetové ekonomiky a z pomedzi krajín, ktoré sa zapojili do prieskumu je to najväčšia ekonomika.

Až 57% Nórov nesúhlasí s tvrdením, že by mali nedostatok. Zaujímavé je, že skôr mladí Nóri mali tendenciu súhlasiť s týmto tvrdením, ale napr. v skupine 50-64 ročných len 16% súhlasilo s tým, že nemá dostatok peňazí na dôstojný život a v skupine 65 a viac ročných to bolo ešte menej, 11%. Je to presne opačný výsledok, ako na Slovensku.

Naopak, u Nemcov je štruktúra tých, ktorí súhlasili s týmto výrokom vs. tých, čo nesúhlasili veľmi podobná vo všetkých vekových kategóriách a zodpovedá tomu, že 26% súhlasí a 52% nesúhlasí s tým, že by mali nedostatok.

Zaujímavé je, že v Nórsku sú spokojnejší muži a v Nemecku sú spokojnejšie ženy. Ale ani v týchto krajinách nie sú rozdiely v počtoch medzi pohlaviami veľmi výrazné.


O Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte (ECPR) 2018

Spoločnosť Intrum zozbierala údaje od spotrebiteľov v 24 európskych krajinách s cieľom získať podrobnejší prehľad o ich každodennom živote; o ich výdavkoch a ich schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 24 398 respondentov vo veku 18-65 rokov. Zber údajov sa uskutočnil v septembri 2018.

Intrum je najväčšia poradenská spoločnosť na Slovensku i vo svete v oblasti správy pohľadávok. Pomáhame firmám prosperovať tým, že sa staráme o záväzky ich zákazníkov.  Rovnako empaticky pomáhame aj im prekonať ich problémy a spoločne s nimi nastavujeme ich nový finančný plán. Týmto spôsobom prispievame k ozdraveniu a celkovému fungovaniu ekonomiky.


Ak si želáte zaslať kompletný Európsky spotrebiteľský platobný report 2018, vyplňte nasledovný formulár: