8 tipov ako ochrániť svoje dieťa pred dlhmi v dospelosti. 

Kedy je už neskoro začať s finančnou výchovou dieťaťa?

Čítať viac ›

Patríte medzi tretinu Slovákov, ktorých donútila pandémia zmeniť prácu?

Podľa zistení najnovšieho prieskumu spotrebiteľského platobného správania muselo kvôli pandémii zmeniť prácu až 30% Slovákov. Približne 5% odišlo z práce dobrovoľne, aby podporili svoju rodinu. Ďalších 25% bolo donútených prestať vykonávať aktuálnu prácu, pretože pôsobili v segmente, ktorý bol pandémiou priamo ovplyvnený. Niektorí dostali vládnu podporu (7%), ale celkovo až 19% prišlo aj o časť alebo o celý príjem.

Tieto zistenia vychádzajú z najnovšieho prieskumu spotrebiteľského platobného správania European Consumer Payment Report 2021, ktorý koncom novembra vydala spoločnosť Intrum, európsky líder v odvetví inkasa a správy pohľadávok. Na prieskume sa zúčastnilo 1000 Slovákov. Z pohľadu zamestnaneckého statusu bola ich štruktúra nasledovná: zamestnaný na plný úväzok 44%, zamestnaný na skrátený úväzok 5%, živnostník 9%, nezamestnaný 6%, dôchodca 22%, študent 6%, žena/muž v domácnosti 5%, iné 3%

Je zrejmé, že u tých, ktorí sa dokážu na veci pozrieť z nadhľadu a nepodliehajú panike, sa to odráža aj na miere ich finančnej zodpovednosti. Slováci, ktorí majú zdravé finančné návyky, sa dokázali otriasť a nenechali sa pandémiou zatlačiť na dno. Ak boli nútení odísť zo segmentu postihnutého pandémiou, dokázali sa presunúť inde. Majú tendenciu platiť svoje účty načas a na ich platenie si nepotrebujú požičiavať alebo len v minimálnej miere. Po zaplatení svojich každomesačných účtov im zostáva aspoň 20% príjmu a majú aspoň 2-3 mesačnú finančnú rezervu.
informuje Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia

Tlačová správa vychádza z výsledkov najnovšieho prieskumu spoločnosti Intrum - European Consumer Payment Report 2021 (Európsky spotrebiteľský platobný report 2021 - ECPR 2021).

Celú tlačovú správu si môžete prečítať v pdf:


Mohlo by vás tiež zaujímať