Pokazí oslabená platobná morálna našu snahu o udržateľnosť? 

Z prieskumu vyplýva potreba zlepšenia prístupu podnikov k sociálnemu a ekonomickému aspektu udržateľnosti. 

Čítať viac ›

TS: Obavy zo stagflácie: Spoločnosti očakávajú v druhej polovici roka 2022 prudký nárast oneskorených platieb

Z aktuálneho celoeurópskeho prieskumu platobného správania podnikov (EPR*) vyplýva, že podniky očakávajú v nadchádzajúcich mesiacoch výrazný nárast oneskorených platieb v dôsledku rastúcej inflácie a úrokových sadzieb. Takmer 8 z 10 európskych a rovnako aj slovenských spoločností uvádza, že zlepšenie správy pohľadávok a posilnenie svojej likvidity a cash flow sú hlavnými prioritami v roku 2022.

Európsky líder v správe pohľadávok, spoločnosť Intrum, dnes zverejňuje čerstvé výsledky najväčšieho prieskumu platobného správania podnikov v Európe. Výsledky sú publikované v 24. vydaní reportu s názvom European Payment Report 2022*. Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 11 000 spoločností z 29 európskych krajín. Dnes vydávaný report jasne ilustruje mnohostranné výzvy, ktoré musia európske podniky zvládnuť.

Európa prechádza pravdepodobne najbúrlivejším a najnáročnejším obdobím v modernej dobe. Podniky čelia bezprecedentnej neistote a rozvratu. Tento fakt ešte viac zvyšuje tlak na podniky, ktorým sa ešte nepodarilo dostať sa na úroveň spred vypuknutia Covid-19. Na pozadí inflácie, zvyšujúcich sa úrokových sadzieb a regulácie spoločnosti očakávajú skokový nárast oneskorených platieb. Súčasne počítajú s nárastom prekážok, ktorú budú aj naďalej obmedzovať ich rast počas zvyšku roka 2022. Zabezpečenie zdravého cash flow je pre väčšinu opýtaných podnikov najvyššou prioritou.
hovorí Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia

Celú tlačovú správu si môžete prečítať v pdf formáte:


European Payment Report 2022

8. vydanie reportu so zameraním na Slovensko

Evidujete nauhradené pohľadávky? Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku

Spoločnosť Intrum a sa zaoberá inkasom pohľadávok takmer 100 rokov. Profesionálny tím analytikov a agentov moderného zákazníckeho centra dokáže naplniť vaše finančné potreby. Pošlite nám formulár, aby ste zistili, či vieme pomôcť aj vám.