Pokazí oslabená platobná morálna našu snahu o udržateľnosť? 

Z prieskumu vyplýva potreba zlepšenia prístupu podnikov k sociálnemu a ekonomickému aspektu udržateľnosti. 

Čítať viac ›

TS: Pokazí oslabená platobná morálna našu snahu o udržateľnosť?

Čoraz väčší podiel slovenských podnikov považuje včasné platby za faktor budovania dôvery a potenciálny katalyzátor investícií do úsilia o udržateľnosť. Platobná morálka však stále zaostáva. Svoju rolu však už aj na Slovensku zohráva zodpovednosť voči životnému prostrediu ako súčasť udržateľnosti podniku.

Väčšina slovenských podnikov súhlasí s tým, že včasné platby sú dôležitou súčasťou dobrých vzťahov s dodávateľmi. Zdá sa však, že ešte stále existuje rozpor medzi významom, ktorý sa prikladá včasným platbám a skutočným platobným správaním. Vidíme teda priestor na zlepšenie prístupu k sociálnemu a ekonomickému aspektu udržateľnosti. Obzvlášť, keď sú včasné platby vnímané ako faktor budovania dôvery a potenciálny katalyzátor pre podniky, by bolo prínosné, ak by slovenské podniky ešte viacej investovali do svojho úsilia o udržateľnosť.
hovorí Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Celú tlačovú správu si môžete prečítať v pdf formáte:


European Payment Report 2022

8. vydanie reportu so zameraním na Slovensko

Evidujete nauhradené pohľadávky? Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku

Spoločnosť Intrum a sa zaoberá inkasom pohľadávok takmer 100 rokov. Profesionálny tím analytikov a agentov moderného zákazníckeho centra dokáže naplniť vaše finančné potreby. Pošlite nám formulár, aby ste zistili, či vieme pomôcť aj vám.