Budeme bez hotovosti už o 2 roky? 

Slovenské firmy tomu neveria.

Čítať viac ›

Sme prítomní na 24 európskych trhoch

Intrum je jednoznačný európsky líder na trhu kredit manažmentu, s kompletným rozsahom služieb kredit manažmentu a finančných služieb s výrazným základom v inkasných postupoch.