Intrum vydal aktuálny Barometer finančnej pohody. 

Slovensko padlo takmer na spodok rebríčka.

Čítať viac ›

Sme prítomní na 24 európskych trhoch plus Latinská Amerika (Brazília)

Intrum je jednoznačný európsky líder na trhu kredit manažmentu, s kompletným rozsahom služieb kredit manažmentu a finančných služieb s výrazným základom v inkasných postupoch.