Black Friday klope na dvere. Európsky prieskum ukazuje, že spotrebitelia nakupujú menej ako pred pandémiou. 

Chcú podporiť udržateľnejší životný štýl.

Čítať viac ›

Práva dotknutých osôb

Ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa akýchkoľvek vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete žiadosť podať elektronicky.

Ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa akýchkoľvek vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete žiadosť podať elektronicky pomocou vašich prihlasovacích údajov. Ak však nemáte príslušné prístupové práva pre vyššie uvedený odkaz, vyplňte nižšie uvedený formulár.

Budeme vás kontaktovať za účelom overenia Vašej totožnosti, aby sme zabránili tomu, že vaše osobné údaje budú odoslané inej osobe, či už náhodne alebo v dôsledku podvodu, a aby sme zistili a vyhľadali informácie, ktoré od nás požadujete, hoci to nie je povinné. Ak konáte v mene jednotlivca, pred tým ako Vám poskytneme akékoľvek osobné údaje dotknutej osoby, musíme overiť Vašu totožnosť a oprávnenie. Upozorňujeme, že ak nebudeme vedieť potvrdiť Vašu totožnosť, Intrum nebude môcť vyhovieť vašej žiadosti z dôvodu chrániť práva a slobody dotknutých osôb.

Vaša žiadosť bude spracovaná do 30 dní. V prípade, veľkého počtu žiadostí alebo obzvlášť zložitých žiadostí, môže byť lehota predĺžená maximálne však o ďalšie dva mesiace. V takom prípade vás budeme informovať. V závislosti od obsahu odpovede na vašu žiadosť môžete dostať e-mail s odkazom na zabezpečenú stránku, kde môžete vidieť napr. odpoveď na vašu žiadosť, list, ktorý môže byť registrovaný alebo informácie si môžete osobne prevziať v sídle našej spoločnosti preukázaním sa príslušným ID. Ak naša odpoveď nebude obsahovať žiadne citlivé údaje alebo veľké množstvo údajov, budeme vás kontaktovať prostredníctvom bežných komunikačných kanálov.

Požadované práva dotknutej osoby

Full addressUveďte ďalšie informácie o požadovaných právach, ktoré nám umožnia spracovať žiadosť najlepším možným spôsobom vrátane informácií, v ktorých konáte v mene dotknutej osoby.