8 tipov ako ochrániť svoje dieťa pred dlhmi v dospelosti. 

Kedy je už neskoro začať s finančnou výchovou dieťaťa?

Čítať viac ›

Zásady ochrany osobných údajov pri prieskume spokojnosti klientov

Správcom údajov v tomto prieskume spokojnosti klientov je spoločnosť Intrum Slovakia s.r.o. Ako správca údajov sme zodpovední za osobné údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

Kontaktné informácie

Ustanovili sme osobu zodpovednú za ochranu údajov (DPO), ktorá je zodpovedná za dohľad nad otázkami v súvislosti s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov vrátane akýchkoľvek žiadostí o uplatnenie vašich zákonných práv, môžete sa obrátiť na nášho DPO prostredníctvom e-mailu: dpo@intrum.sk

Osobné údaje, ktoré spoločnosť Intrum zhromažďuje a používa

V prípade, že sa rozhodnete zúčastniť prieskumu, spoločnosť Intrum zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje.

Spoločnosť Intrum spracováva tieto osobné údaje:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo (len na účely procesu uzatvárania slučky)
 • Jazyk

Spoločnosť Intrum bude zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:

 • Vaše odpovede na otázky prieskumu
 • Vaša IP adresa
 • Dátum a čas, kedy ste sa zúčastnili prieskumu alebo odoslali formulár

Je možné, že v súvislosti s prieskumom budeme zhromažďovať a používať nasledujúce informácie z iných zdrojov:

 • Služby, ktoré využíva spoločnosť, ktorú zastupujete
 • Vaša úloha a vzťah so spoločnosťou Intrum
 • Informácie o spoločnosti
 • Vaše využívanie služieb spoločnosti Intrum, t. j. informácie o transakciách

Prečo spoločnosť Intrum zhromažďuje vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje, informácie, ktoré ste nám poskytli a informácie o spoločnosti, ktorú zastupujete, zhromažďujeme a spracovávame v súvislosti s prieskumom na tieto účely:

 • získanie vášho názoru a spätnej väzby (spokojnosti) na službu alebo konkrétnu transakciu poskytovanú spoločnosťou Intrum,
 • reflektovanie na váš názor a spätnú väzbu s cieľom zlepšiť naše vzťahy s klientmi,
 • administrácia prieskumu, napr. overenie vašej totožnosti a zaslanie pripomienok,
 • prispôsobenie alebo zlepšenie našich prieskumov,
 • predajné, trhové alebo iné štatistické a prieskumné účely
   

Je možné, že budeme Vaše osobné údaje dieľať s accout manažérmi s cieľom zlepšiť vzťah s klientom.

Je možné, že využijeme služby spracovateľa osobných údajov. V takomto prípade spoločnosť Intrum uzavrie zmluvu o spracovaní údajov, aby zabezpečila vaše práva na ochranu osobných údajov. 

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, aby sme dodržali zákony alebo reagovali na právne postupy alebo zákonné požiadavky vrátane požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní a vládnych orgánov.

Informácie, ktoré spoločnosť Intrum zosumarizovala alebo inak anonymizovala, sa môžu bez obmedzenia zdieľať s tretími stranami, okrem prípadov, keď je v prieskume uvedené inak. 

Spracúvanie vašich osobných údajov je založené na oprávnenom záujme /článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, keďže spoločnosť Intrum má oprávnený záujem zlepšovať svoje služby vykonávaním prieskumov spokojnosti klientov a zlepšovať vzťahy s klientmi. Spoločnosť Intrum vyhodnocuje, že spracúvané informácie sú nevyhnutné na tento záujem a že náš záujem prevažuje nad záujmom respondenta, aby jeho osobné údaje neboli spracúvané na tento účel.

Informácie získané v prieskume vymažeme alebo anonymizujeme, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, napr. keď už nevystupujete ako zástupca vo vzťahu medzi vašou spoločnosťou a spoločnosťou Intrum.

Vaše práva a námietky

Z účasti na prieskumoch sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Na odhlásenie použite odkaz v e-maile s pozvánkou na prieskum.

Máte možnosť tiež:

 • namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov
 • požiadať o kópiu informácií, ktoré o vás uchovávame
 • opraviť akékoľvek informácie, o ktorých si myslíte, že sú nepresné
 • požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov
 • požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov

Ďalšie informácie o tom, ako spracovávame osobné údaje nájdete na na tejto stránke. Rovnako tam nájdete informácie o tom, čo robiť, ak máte obavy, či ako podať sťažnosť.