Študenti, túto skúšku musíte zvládnuť. 

Ako sa starať o svoje financie a nezadlžovať sa, keď stojíte na prahu dospelosti.

Čítať viac ›

Porušení údajov

Intrum zodpovedá za zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti osobných údajov, ktoré v spoločnosti spracovávame a za nahlásenie porušenia voči dozornému orgánu, ktoré pravdepodobne povedie k ohrozeniu práv a slobôd dotknutej osoby.

Ak je pravdepodobné, že toto bude mať za následok vysoké riziko porušenia práv a slobôd dotknutých osôb, musíme bez zbytočného odkladu informovať dotknutú osobu. Aby ste nám pomohli dodržiavať tieto dôležité záväzky, odporúčame vám, aby ste nás informovali o akýchkoľvek porušeniach údajov, ktorých ste si vedomí, a to prostredníctvom tohto odkazu formulár.

Oznámenie o porušení údajov

Full address
– popíšte vzniknutú situáciu čo najpodrobnejšie
Akékoľvek informácie o porušení údajov, o ktorých by sme mali vedieť