TS: Slovenské podniky sú opatrne optimistické.  

Prieskum odhalil skryté hrozby.

Čítať viac ›

Naše hodnoty

Naše hodnoty

V Intrume vytvárame hodnotu pre jednotlivcov, podniky, akcionárov a spoločnosť ako celok. Poháňa nás náš zmysel a to ukazovať cestu k zdravej ekonomike. Sme vedení našimi hodnotami, ktoré vyjadrujú, kto sme a ako sa správame v našom každodennom pracovnom živote.

Empatia

Náš biznis je o ľuďoch a tvorbe spoločnej hodnoty pre firmy a spoločnosť. Každá situácia je jedinečná a má svoju vlastnú sociálnu a ekonomickú podstatu. Snažíme sa pochopiť jednotlivcov, rôzne uhly pohľadu a k ostatným vždy pristupujeme dôstojne a s rešpektom – k našim klientom, zákazníkom ako aj k našim kolegom. Toto pochopenie nám umožňuje poskytovať vyššiu hodnotu, nájsť hlbší zmysel toho, čo robíme, a nakoniec dosiahnuť naše spoločné poslanie.

 • Počúvame aktívne a snažíme sa pochopiť
 • Sme nezaujatí a flexibilní
 • Prejavujeme trpezlivosť a poskytujeme podporu

Čestnosť

Ideme nad rámec zákonného súladu. Sme príkladom v rámci nášho segmentu a máme príležitosť a zároveň aj zodpovednosť za nastavovanie nových noriem a tiež môžeme meniť spôsob, ako ľudia vnímajú správu pohľadávok. To znamená, že sa staráme o férové zaobchádzanie pri všetkých zákazníkoch a pracujeme s klientmi a partnermi, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Aby sme to dosiahli, máme tie najvyššie normy pre spravodlivé a čestné postupy vo všetkom, čo robíme.

 • Spoločnosť a udržateľný biznis sú pre nás v popredí
 • Sme zodpovední za svoje konanie
 • Robíme správnu vec - žijeme a nechávame sa viesť našimi hodnotami a kódexom správania

Odhodlanie

Jednou z našich najsilnejších stránok je entuziazmus a angažovanosť všetkých našich ľudí. Vďaka každodennému odhodlaniu byť lepší ako sme boli včera zo seba navzájom dostaneme to najlepšie. Rastieme ako jednotlivci a tímy, aby sme mohli formovať budúcnosť našej spoločnosti, prinášajúc väčšiu hodnotu našim klientom a ich zákazníkom. Zmena je konštantou v našom svete, ale my vytrvávame aj naďalej.

 • Zdieľame vedomosti a najlepšie praktiky, aby sme prekonávali vnútorné hranice
 • Sme oddaní a zodpovední za svoj vlastný rozvoj
 • Vždy urobíme o krok navyše a nikdy sa nevzdávame

Riešenia

Nakoniec najviac záleží na tom, čo sa nám podarí dosiahnuť s našimi klientmi a ich zákazníkmi. Naša schopnosť vymyslieť tie najlepšie riešenia a scenáre, kde vyhrávajú obe strany je tým, čo nás na trhu odlišuje. Vďaka inovatívnemu mysleniu a konaniu prekonávame očakávania a v rámci nášho segmentu preberáme úlohu  myšlienkových lídrov.

 • Sústreďujeme sa na výsledky, nie na problémy
 • Spolupracujeme na poskytovaní inovácií našim klientom
 • Presudzujeme kvalitu a profesionalitu