Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravuje vzájomné práva a povinnosti našej spoločnosti a klienta pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií kvality a správnosti nami poskytovaných služieb vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovaním spotrebiteľských úverov.

Nech sa páči, tu si môžete stiahnuť náš reklamačný poriadok:

Intrum Slovakia - Reklamačný poriadok - 201802