TS: Slovenské firmy na križovatke. 

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Porušenie údajov – formular

Intrum zodpovedá za zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti osobných údajov, ktoré v spoločnosti spracovávame. V prípade zistených porušení, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu práv a slobôd dotknutej osoby, sme zodpovední za ich náhlásenie dozornému orgánu.

V prípade, že ste zistili akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov, informujte nás prostredníctvom formulára nižšie.  Pomôžete nám tak dodržať dôležité záväzky voči dotknutým osobám.

Oznámenie o porušení údajov

Full address
– popíšte vzniknutú situáciu čo najpodrobnejšie
Akékoľvek informácie o porušení údajov, o ktorých by sme mali vedieť