TS: Slovenské firmy na križovatke. 

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Ochrana osobných údajov

V spoločnosti Intrum ochraňujeme vašu osobnú integritu a vždy sa usilujeme o vysokú úroveň ochrany údajov.

V spoločnosti Intrum Slovakia, s.r.o., Mýtna 48, Bratislava 81107, IČO: 35831154, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele Sro vložka č. č. 26033/B rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva.

Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Intrum Slovakia, s.r.o.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Aktuálna verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 28.03.2023.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu dpo@intrum.sk, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti Intrum Slovakia, s.r.o., Mýtna 48, Bratislava 81107.

 

Zásady ochrany údajov podľa okruhov dotknutých osôb

Informácie pre zákazníkov

Informácie pre zákazníkov, ktorých osobné údaje spracovávame na základe služby mandátnej správy pohľadávok

Informácie pre klientov a obchodných partnerov

Administratíva

Uplatňovanie práv

Marketing a PR

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

Informácie pre budúcich/bývalých zamestnanecov a ich rodinných príslušníkov

Vedenie spoločnosti

 

 

My - Intrum Slovakia s.r.o. - používame cookies na tejto webovej stránke (www.intrum.sk)

Prečítajte si viac

 

Formuláre

Práva dotknutých osôb

    • Ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa akýchkoľvek vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete žiadosť podať elektronicky nižšie na tejto stránke vyplnením formulára.

Porušenie údajov

    • V prípade, že ste zistili akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov, informujte nás prostredníctvom tohto formulára

 

Aktualizované dňa: 28.03.2023