8 tipov ako ochrániť svoje dieťa pred dlhmi v dospelosti. 

Kedy je už neskoro začať s finančnou výchovou dieťaťa?

Čítať viac ›

Zmysel, poslanie a vízia

Naším zmyslom, ako jednoznačného lídra, je ukazovať cestu k zdravej ekonomike.

Zmysel

Ukazujeme cestu k zdravej ekonomike

V našom globalizovanej ekonomike je silnou stránkou, že Intrum pôsobí na 24 trhoch, na ktorých máme odborné znalosti, a to od miestnych zákonov a nariadení až po priemyselné štandardy. Kombinácia globálneho pôsobenia a lokálnych znalostí nám umožňuje porozumieť situácii našich klientov a ich zákazníkov, a tiež ich podnikaniu. Okrem toho Intrum ponúka na mieru šité riešenia, pričom kreditné riziká a schopnosť platiť posudzujeme v každom jednotlivom prípade. Prostredníctvom siete 160 partnerov sú naše služby k dispozícii po celom svete.

Intrum ukazuje cestu k zdravému hospodárstvu pre jednotlivcov, firmy a celú spoločnosť. Tvrdíme, že mať načas zaplatené za svoje služby a tovary je pre firmy a organizácie predpokladom pre ich trvalý rast a rozvoj. Súčasne s tým, na úrovni jednotlivcov, je zdravá ekonomika základom pre dobrú kvalitu života a vytvára príležitosti na to, aby si ľudia plnili svoje sny a ciele. Prostredníctvom našich služieb Intrum vytvára pracovné miesta a umožňuje rast.

 

Poslanie

Pomáhame spoločnostiam tým, že sa staráme o ich zákazníkov

Intrum prostredníctvom vlastných platobných riešení a služieb správy pohľadávok pomáha spoločnostiam mať zaplatené za svoje tovary a služby. Pomáhame viac ako 100.000 firmám, našim klientom, aby rástli tým, že sa staráme o záväzky ich zákazníkov. Zameriavame sa na to, aby sme pre podnikanie aj spoločnosť vytvorili spoločné hodnoty, kedy obe strany profitujú: firmy majú zaplatené načas a občania sa dostanú z dlhov. V Intrume chceme vytvoriť trvalý prínos: vidíme seba ako partnerov pre firmy, vládu a ďalšie zainteresované strany pri budovaní zdravej ekonomiky.

Intrum má pobočky v 24 európskych krajinách a s veľkou sieťou partnerov pomáhame veľkým, aj malým a stredným firmám a organizáciám po celom svete. Vychádzajúc z poznatkov o spotrebiteľoch, rozumieme jednotlivcom, vnímame rozdielne pohľady a situácie, a k ostatným vždy pristupujeme s dôstojnosťou a rešpektom. Toto platí ako pre našich klientov a ich zákazníkov, tak aj pre našich kolegov. Na základe týchto hodnôt sa v Intrume snažíme vytvárať dôverujúce a dlhodobé vzťahy s našimi klientmi.

Intrum vznikol v roku 2017, keď sa zlúčili dve spoločnosti - Intrum Justitia a Lindorff. Ako jedna spoločnosť ponúkame inteligentné a efektívne procesy a riešenia s vysokým úrovňou služieb a vysokými etickými štandardmi a hodnotami. S našimi odbornými znalosťami a celosvetovým pokrytím je Intrum nesporným lídrom na trhu.

 

Vízia

Mať dôveru a byť rešpektovaný každým, kto nakupuje alebo predáva

Vedúca pozícia na trhu predstavuje aj veľkú zodpovednosť. Svoju prácu môžeme robiť skutočne len vtedy, ak máme dôveru našich klientov a aj ich zákazníkov. Práve preto je dôležité, aby boli vzorom v našom odvetví, a aby sme nastavili cestu ku zdravej ekonomike. So zákazníkmi našich klientov zaobchádzame s úctou a rešpektom, to vyjadruje podstatu toho, kto sme a čo robíme.

Snažíme sa dosiahnuť najvyššiu úroveň vo všetkom, čo robíme, s vysokou mierou zodpovednosti. Za svoje činy nesieme zodpovednosť. Našou víziou je, aby spoločnosti Intrum dôveroval a mal k nej rešpekt každý, kto nakupuje alebo predáva. Prinášame riešenia, ktoré pomáhajú podnikom rásť a zároveň pomáhajú jednotlivcom vymaniť sa z dlhov. Takto vytvárame hodnotu pre jednotlivcov, firmy aj spoločnosť.