TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Udržateľnosť

Určujeme smer k zdravej ekonomike

Udržateľnosť. Určujeme smer k zdravej ekonomike

Udržateľnosť je základom podnikania spoločnosti Intrum. Podporujeme udržateľnosť pre ľudí, organizácie a spoločnosť.

 

Úsilie spoločnosti Intrum v oblasti udržateľnosti je zakorenené v našom cieli: Určujeme smer k zdravej ekonomike. Robíme to tak, že pomáhame jednotlivcom zbaviť sa dlhov, poskytujeme poradenstvo a podporu vo finančných otázkach a pomáhame spoločnostiam dostať zaplatené za predaný tovar a služby. Naši zamestnanci sú súčasťou nášho väčšieho cieľa a každý deň zohrávajú dôležitú úlohu pre finančný ekosystém.

 

Ako líder v odvetví správy pohľadávok sme denne v kontakte so stovkami tisícok zadlžených ľudí. Je našou povinnosťou zaobchádzať so všetkými eticky, s empatiou a rešpektom a nastavujúc štandardy pre naše odvetvie.

“Naše ciele v oblasti udržateľnosti sú pevne zakorenené v obchodnej stratégii a v tom, ako vytvárame hodnotu pre naše zainteresované strany.”

Andrés Rubio, CEO & prezident spoločnosti Intrum

Zameranie sa na cestu zákazníka

Správa pohľadávok je strategickou súčasťou cesty zákazníka. Naše etické zaobchádzanie znamená, že vaši zákazníci sú v bezpečných rukách.

Digitálne a osobné riešenia

Technológie a údaje: spoločnosť orientovaná na klienta, ktorá je jednoduchá, škálovateľná, digitálna a organicky rastúca.

Príspevok k zdravej ekonomike

Zabezpečujeme, aby naši klienti dostávali peniaze a ich zákazníci dosiahli zdravé financie. Obe strany sa tak môžu naplno podieľať na živote spoločnosti.


Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu