TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

6 tipov, ako zlepšiť svoju likviditu

Malé podniky môžu mať problémy s oneskorenými platbami - mnohé z nich sa cítia pod tlakom, aby akceptovali dlhšie lehoty splatnosti, než im vyhovuje. Čo teda môžete urobiť, aby ste zlepšili likviditu svojej firmy?

Hoci môže byť náročné udržať likviditu, pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ktoré pomôžu udržať vašej firme zdravú likviditu a nedostať sa do platobnej neschopnosti.

Podľa európskeho prieskumu platobného správania podnikov, European Payment Report 2022, až 55% slovenských spoločností tvrdí, že zväčšujúca sa omeškanie úhrad faktúr predstavuje skutočné riziko pre udržateľný rast. V roku 2021 takmer 3 z 10 spoločností na Slovensku uvádzalo, že oneskorené platby reálne ohrozujú ich prežitie.

Je zrejmé, že financie mnohých malých podnikov sú napäté a oneskorené platby ich môžu vystaviť skutočnému riziku udržateľného rastu až bankrotu. Preto je obzvlášť dôležité mať prehľad a kontrolu nad nákladmi a príjmami. Takto dokážete včas odhadnúť, či budete mať dostatok likvidných prostriedkov na včasnú úhradu svojich záväzkov.

1. Udržiavajte si prehľad o likvidite

Pre veľké podniky je samozrejmosťou pravidelné sledovanie ukazovateľov likvidity. Aj menším podnikom by to umožnilo získať prehľad o svojej reálnej situácii. Zostavenie súvahy a výsledovky by nemalo byť len nepríjemnou povinnosťou, ktorú si raz ročne odbavíme pri podávaní daňových priznaní. Pravidelná práca s rozpočtom, a teda so sledovaným príjmom a výdavkov (výnosov a nákladov) nám dajú dobrý základ pre získanie prehľadu. Ak do toho zapojíme aj pravidelné sledovanie rozpočtu peňažných tokov a ukazovateľov likvidity, umožní nám to lepšie plánovať budúcnosť. Budeme mať prehľad nad tým, či a kedy budeme mať na účte dostatok peňazí na zaplatenie vlastných záväzkov. Súčasne bude zrejmé, aké kroky bude potrebné dosiahnuť v prípade, že likvidita nebude dosahovať dostatočné parametre. Mať prehľad o situácii znamená, že máte situáciu pod kontrolou a môžete prijať opatrenia skôr, ako sa dostanete do problémov.

2.  Preverte si nových obchodných partnerov

Môže byť veľmi lákavé získať nového klienta, či zákazníka. Buďte však opatrní, najmä ak by sa jednalo a väčšie objednávky. Overte si likviditu a bonitu. Možností u nás je viacej napr. Finstat (finstat.sk) alebo Register účtovných závierok (registeruz.sk). Bonitu niektorých podnikov si môžete overiť aj priamo v spoločnosti Intrum. Ak nedokážete získať relevantné informácie, použite niektoré ďalšie z preventívnych krokov a spočiatku vyžadujte platbu vopred. Nie každý nový klient je solventný a schopný platiť svoje záväzky.

3. Skráťte doby splatnosti

Čas, ktorý uplynie od predaja výrobku alebo služby, kým obdržíte za ne reálnu úhradu, má významný vplyv na tok hotovosti. Tento čas by mal byť čo najkratší, pretože takýmto spôsobom poskytuje svojim zákazníkom úver, avšak nemáte naň žiadne zabezpečenie. Rýchle platby môžete podporiť aj nasledovnými krokmi, ktoré majte na mysli, keď budete nastavovať alebo prehodnocovať svoje obchodné postupy:

  • Zaveďte rýchle postupy fakturácie, aby ste platby dostávali rýchlejšie.
  • Majte na faktúre, čo najkratší dátum splatnosti. Na Slovensku nie sú doby splatnosti určované žiadnym zákonom, všetko ostáva na dohode so zákazníkom. Keď budete mať prehľad o svojej likvidite, dokážete pristúpiť k takým dobám splatnosti, ktoré sú pre zákazníka atraktívne, ale pre vás sú súčasne udržateľné.
  • Obe tieto možnosti skracujú dobu splatnosti, čo znamená, že budete mať k dispozícii viac vlastných prostriedkov.

4. Plánujte so ziskom v rozpočte

Ziskový rozpočet je iný spôsob plánovania podnikania, než je len pohľad na likviditu. Vytvára prehľad o tom, aké sú náklady na prevádzku podniku merané v porovnaní s príjmami, ktoré máte v tom istom období. Tým získate informácie o tom, aké ziskové alebo stratové je vaše podnikanie.

5. Sledujte neuhradené faktúry

Môže existovať mnoho dôvodov, prečo zákazník nezaplatil načas. Niektorí zápasia s vlastným cash flow, iní majú zlú administratívu a niektorí platia neskoro zámerne.

Nemali by ste ostať pri domnienkach, ale včas komunikujte. Udržujte si prehľad o dobe splatnosti neuhradených faktúr a môžete poslať pripomienku ešte pred uplynutím doby splatnosti. Prípadne, zasielajte upomienky čo najskôr po uplynutí doby splatnosti.  Včasné upomienky sú jednoduchým krokom, ktorý môže vyriešiť mnohé problémy.

6. Získajte kontrolu nad finančným riadením

Keď vediete firmu, je toho veľa, čo potrebujete sledovať. Uistite sa, že máte k dispozícii správnu pomoc, aby ste mali kontrolu nad finančnou situáciu podniku. Uvoľní vám to ruky pri rozvoji vášho podnikania s vedomím, že vaše financie sú v bezpečí a budete upozornení, ak bude niečo vyžadovať vašu pozornosť.

Mnohé podniky potrebujú odbornú pomoc. Spoločnosť Intrum má ideálnu pozíciu na pomoc malým a stredným podnikom, ktoré majú problémy a evidujú väčšie množstvo neuhradených faktúr. Naši analytickí experti vedia správne využiť údaje, ktoré máme k dispozícii, súčasne vďaka skúsenostiam a odborným znalostiam dokážeme zabezpečiť chýbajúce úhrady. Zároveň sa postaráme o vašich dlžníkov, ktorých my vnímame ako našich zákazníkov. Takto ochránime aj vašu povesť a vzájomné vzťahy.

Viac informácií o tom, ako vám môžeme pomôcť, získate pomocou odoslania kontaktného formulára.