TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Európsky spotrebiteľský platobný report 2021

ECPR 2021 odhaľuje, že Európania čelia zvýšenej finančnej polarizácii, obavy z inflácie motivujú úsilie o zlepšenie finančnej pružnosti. Európsky spotrebiteľský platobný report je nástrojom na získanie prehľadu o každodennom živote európskych spotrebiteľov; o ich výdavkoch a schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze.

Európania čelia zvýšenej finančnej polarizácii, obavy z inflácie motivujú úsilie o zlepšenie finančnej pružnosti. Na Slovensku to platí rovnako

EURÓPSKY SPOTREBITEĽSKÝ PLATOBNÝ REPORT 2021 / 9. ROČNÍK

 

Ročne vydávaný report vychádza z externého prieskumu, ktorý sa vykonáva súčasne v 24 krajinách Európy. Celkovo sa do prieskumu v roku 2021 zapojilo 24 012 spotrebiteľov, z toho 1000 Slovákov.

 

Rozsah hospodárskych a sociálnych dôsledkov, ktoré spotrebitelia prežívajú, je mimoriadny. Napriek silnému hospodárskemu oživeniu sa časť spotrebiteľov ocitla v náročnej finančnej situácii. Radi by sme verili, že sa pandémia blíži ku koncu, v čase, keď sa realizoval prieskum to vyzeralo trošku nádejnejšie ako teraz.

 

Stiahnuť report

 

Prečítať si tlačovú správu (30.11.2021)


Miera finančného zotavenia sa líši podľa regiónov, príjmov a vekových skupín

V európskom priemere takmer 4 z 10 (37%) respondentov tvrdia, že sú na tom dnes horšie, ako boli pred začiatkom krízy na začiatku roka 2020. Podľa regiónov sa toto číslo zvyšuje na 44% vo východnej Európe, kam patrí aj Slovensko a 43% v južnej Európe, zatiaľ čo v severnej Európe je to len 31%. 5 z 10 Slovákov potvrdilo, že aktuálne majú horšiu finančnú pohodu ako pre pandémiou.

Rozdiely medzi domácnosťami s nízkym a vyšším príjmom

V rozdelení podľa príjmu takmer polovica (47%) nízkopríjmových domácností uvádza, že sú na tom dnes horšie, v porovnaní s 32% vysokopríjmových domácností. Na Slovensku je ten rozdiel ešte výraznejší a to 55% ku 29%.

Rastúca inflácia vyvoláva obavy zo zhoršenia finančnej pohody

Až 69% Európanov uviedlo, že sa obáva vplyvu inflácie na svoju finančnú pohodu. V južnej Európe je to 79% a vo východnej Európe 76%, zatiaľ čo v strednej a severnej Európe 68%. Na Slovensku to potvrdilo takmer 8 z 10 (76%) respondentov.

Inflácia opäť zamestnáva mysle spotrebiteľov

Mnohí by mali problém zvládnuť výrazný nárast cien. Štyrom z desiatich zostáva po zaplatení účtov menej ako 20 percent platu. Rovnako je to aj na Slovensku.

Spotrebitelia sa snažia zlepšiť svoju finančnú pružnosť

Najobozretnejší sú rodičia. Pandémia motivovala spotrebiteľov k zlepšeniu svojej finančnej situácie a pohody. Až 59% Európanov očakáva vo svojom živote ešte ďalšie globálne krízy. Ich cieľom je mať silnejšiu finančnú pozíciu pred budúcou krízou než to bolo teraz. Na Slovensku je to porovnateľné.

Ľudia sa začali viacej zaujímať o svoju budúcnosť, obbzvlášť tí mladí

40% si odkladá peniaze bokom alebo si stanovuje ciele na spravovanie svojich účtov. Na Slovensku je to 41%, pričom najvýraznejšie je to u najmladších osôb (18-37 rokov). Takmer polovica mladých sa začala takto starať o svoju budúcnosť.

“Pandémia vytvorila finančne polarizovanejšiu Európu. Výsledky jednoznačne ukazujú, že jednotlivé krajiny a demografické skupiny boli zasiahnuté nerovnomerne. Slovensko patrí medzi štvoricu krajín, kde ľudia subjektívne najviac pociťujú dopady pandémie na svoje financie.”

Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Pre podniky je dôležité, aby si zabezpečili svoje platby

EURÓPSKY SPOTREBITEĽSKÝ PLATOBNÝ REPORT 2021 / 9. ROČNÍK

 

Pre podniky je dôležité, aby si zabezpečili svoje platby,  pretože je skupina spotrebiteľov, ktorí pravdepodobne budú mať problémy v súvislosti s narastajúcou infláciou. Okrem toho je tu aj skupina ľudí, ktorí aktuálne stratili prehľad o svojich záväzkoch, ide asi o 11% Slovákov.

 

Zároveň je to však pre firmy aj príležitosť vytvoriť prívetivejšie platobné možnosti, aby spotrebiteľov podporili a tým aj svoj biznis. Myslím si, že ten, kto sa chytí tém finančnej gramotnosti a udržateľnosti, nebude strácať.

 

Stiahnuť report

 

Prečítať si tlačovú správu (30.11.2021)


Potrebujete viac informácií? Chcete publikovať?

Ako líder zdieľame svoje poznatky