TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

3 faktory, ktoré ovplyvňujú úverové riziko

Ponúka vaša spoločnosť úvery, či predaj na faktúru, iným spoločnostiam alebo jednotlivcom? Potom by ste mali vedieť, ako môžu tieto rizikové faktory ovplyvniť úverové riziko vašej spoločnosti.

Úverové riziko je riziko spojené s poskytnutím úveru inej strane. Napríklad ak predáte tovar na úver tým, že ponúknete faktúru alebo čiastočnú úhradu, alebo požičiate peniaze. Zvýšenie úverového rizika môže ovplyvniť vaše podnikanie niekoľkými spôsobmi: 

  • Čas potrebný na zaplatenie: zákazníci majú predĺženú dobu splatnosti, preto je nevyhnutné mať jasno, či a ako dokážete preklenúť obdobie medzi predajom a platbou.
  • Zvyšuje sa riziko, že úhradu neobdržíte vôbec. 
  • Zmeny v úverovom riziku môžu viesť k vyššej úrovni odpisov, a to aj napriek pokračujúcemu rastu ekonomiky.
Mnohé spoločnosti si neuvedomujú, že úverové riziko sa môže zvýšiť aj v období, keď ekonomika rastie
hovorí Tor-Erik W. Ingebretsen, Risk Modelling & Scorecard Manager v Komplett Bank ASA, Oslo, Nórsko

Našťastie existuje niekoľko makroekonomických ukazovateľov, ktoré napovedia, ako sa bude vyvíjať úverové riziko vašej firmy.

Hodnotenie rizika - nesplatené pohľadávky

Nesplatené pohľadávky medzi spoločnosťami ukazujú úroveň platobnej neschopnosti vo všeobecnosti a naznačujú stabilitu financií spoločnosti. Môže to byť užitočná informácia na posúdenie rizika vo vašom podniku, či v odvetví, v ktorom pôsobíte.

Pri výpočte rizika nesplácania pohľadávok sa pozeráme na celkovú sumu nesplatených pohľadávok medzi spoločnosťami s ručením obmedzeným, podiel spoločností s ručením obmedzeným s nesplatenými pohľadávkami a priemernú sumu nesplatených pohľadávok na spoločnosť
dopĺňa Ingebretsen

Proporcionálny rast tohto pomeru zároveň zvyšuje koncentráciu rizika.

Objem transakcií v hospodárstve

Najdôležitejším faktorom rastu doby inkasa pohľadávok v krátkodobom horizonte je počet transakcií v ekonomike. Zvýšený dopyt zo strany domácností generuje zvýšený dopyt medzi spoločnosťami. To následne vedie k zvýšeniu počtu transakcií.

Ak sa podiel spoločností, ktoré neplnia svoje záväzky, nezmení, suma v omeškaní sa bude zvyšovať s nárastom finančných transakcií. Úverové riziko, t. j. pravdepodobnosť zlyhania, zostáva nezmenené.

Ak sa však rast počtu transakcií medzi spoločnosťami sploští, môže to ovplyvniť prístup k peniazom, a tým aj likviditu jednotlivých spoločností. To môže viesť k tomu, že riešenie prípadov vymáhania pohľadávok trvá dlhšie, a tak sa úverové riziko zvyšuje.

Dopyt domácností

Ziskovosť spoločností závisí od dopytu domácností, t. j. od spotrebiteľov. Ich dopyt do veľkej miery závisí od ich disponibilného príjmu. Ide o príjem, ktorý zostane spotrebiteľovi k dispozícii po pokrytí všetkých svojich fixných výdavkov.

Disponibilný príjem ovplyvňuje niekoľko faktorov, medzi ktoré patrí napr.:

  • Úrokové sadzby úverov: Keď sa úrokové sadzby zvýšia, disponibilný príjem sa zníži. To môže ovplyvniť ceny nehnuteľností aj dopyt po iných tovaroch.  
  • Mzdy: Keď sa stagnácia reálnych miezd spojí s vyššími úrokovými sadzbami na pôžičky, povedie to k zníženiu disponibilného príjmu.
  • Úroveň zadlženosti: Vysoká úroveň zadlženosti zvyšuje zraniteľnosť voči rastúcim výpožičným sadzbám. Pohľad na pomer dlhu k príjmom je preto dôležitý pri výpočte úverového rizika a hodnotení, komu poskytnúť úver.

 

Viete, ako segmentovať svoju zákaznícku základňu, aby ste pochopili, ktorým klientom poskytnúť úver a ktorým nie? Môžeme vám pomôcť.

V spoločnosti Intrum vieme, ako pomôcť našim klientom získať platby načas. Náš geografický dosah a skúsenosti v kombinácii s ponukou služieb vo všetkých fázach úverového cyklu nás stavajú do ideálnej pozície, aby sme vám pomohli zlepšiť riadenie úverov a zároveň chrániť dobré meno vašej firmy.

O zákazníkov sa staráme na špičkovej úrovni. Dokazujú to aj každý rok opakované prieskumu spokojnosti dlhujúcich zákazníkov. Takže naši klienti si môžu oddýchnuť a sústrediť sa na iné oblasti podnikania. Vedia, že sa postaráme o ich peňažné toky a aj zákazníkov.

Ak chcete zistiť,  ako presne môžeme pomocť vašej spoločnosti a zákazníkom, kontaktujte nás