TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Nákup pohľadávok

Pohľadávky, ktoré ste odpísali ako nevymožiteľné, môžu mať stále hodnotu. Náš tím pre investície do portfólií sa špecializuje na nákup nevymožiteľných pohľadávok vo všetkých triedach aktív. Vykupujeme nezabezpečené aj nehnuteľnosťami kryté pohľadávky. Spolupracujeme formou jednorazových nákupov alebo na základe dohody o pravidelných odkupoch.

 

Predaj nesplácaných účtov uvoľňuje likviditu, znižuje straty a šetrí čas. Vašim zákazníkom môžeme pomôcť aj tým, že im ponúkneme individuálne splátkové kalendáre, ktoré im umožnia uhradiť svoje dlhy postupne.

 

Spoločnosť Intrum odkupuje odpísané pohľadávky od všetkých typov a veľkostí podnikov vrátane finančných inštitúcií, súkromných a verejných spoločností.

Zlepšenie finančných tokov a zníženie straty

Individuálne splátkové kalendáre pre zákazníkov

Nákup všetkcýh typov a veľkostí portfólií pohľadávok

Uvoľnenie zdrojov


Chráňte svoju reputáciu

Zákazníci, ktorí sú teraz vo finančných ťažkostiach, môžu byť v budúcnosti stále cennými zákazníkmi. Dôvera našich zákazníkov je postavená na našich výsledkoch. Empatické a spravodlivé zaobchádzanie so zákazníkmi je neoddeliteľnou súčasťou našich služieb.

Môžete sa spoľahnúť

Predajom svojich nesplatených pohľadávok nám sa vyhnete zbytočným nedobytným pohľadávkam a ušetríte čas. Rozsiahle skúsenosti spoločnosti Intrum so získavaním a spracovaním veľkého počtu portfólií zaručujú vysokú úroveň bezpečnosti procesov.

Podporíme vašich zákazníkov

Pri navrhovaní riešenia pre dlhujúceho zákazníka vychádzame z jeho reálnej situácie. Vaši zákazníci sa vďaka tomu môžu naučiť lepšie spravovať svoje financie a vymaniť sa z dlhov tempom, ktoré je pre nich potrebné. Vy vďaka predaju pohľadávky svoje peniaze získate hneď.

Často kladené otázky

FAQ - Nákup pohľadávok | Intrum

Ako funguje nákup pohľadávok?

Náklady na vymáhanie úhrady od neplatiaceho zákazníka sú často vyššie ako samotný zostatok na účte. Spoločnosť Intrum od vás môže odkúpiť pohľadávku za isté percento z jej nominálnej hodnoty. Cena sa vypočíta na základe celkovej kvality portfólia. Do úvahy berieme celkový počet pohľadávok, ich vek, zostatkovú hodnotu a výšku už inkasovaného podielu.

 

Zaplatíme vám okamžite a následne sa snažíme získať platbu od jednotlivých zákazníkov. Využívame pritom naše odborné znalosti a úspory z rozsahu.

Kedy môžeme pohľadávky predať?

Kedykoľvek. Prispôsobíme sa vašej stratégii. Spoločnosť Intrum nakupuje pohľadávky vo všetkých fázach ich životného cyklu, od výkonných cez skorú fázu až staršie a odpísané. Môžete sa rozhodnúť, čo má pre vašu spoločnosť najväčší zmysel.

Aký to má dopad na zákazníkov?

Z predaja zvyčajne profitujú vaši zákazníci, pretože spoločnosť Intrum môže ponúknuť individuálne splátkové kalendáre, ktoré sú prispôsobené individuálnej schopnosti splácať. To im dáva možnosť zbaviť sa dlhov jednoduchším spôsobom.

 

Empatické a spravodlivé zaobchádzanie so zákazníkmi je neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania, čo má za následok nízke prerušenie splácania a vysoké skóre spokojnosti.

Aký typ pohľadávok nakupujete?

Radi sa pozrieme na všetky triedy aktív. Intrum má rozsiahle skúsenosti v oblasti bankových a finančných služieb, ako aj nezabezpečených pohľadávok v segmente verejných služieb, telekomunikácií, leasingu motorových vozidiel, či zásielkového a elektronického obchodu. Okrem toho nakupujeme tiež pohľadávky kryté nehnuteľnosťami a iné zabezpečené aktíva v celej Európe.

Jednorazový predaj alebo dohoda o pravidelných odkupoch?

Okrem jednorazového predaja portfólií nevymožených pohľadávok sa mnohí naši klienti radi dohodnú na transakciách "forward flow" t.j. na pravidelných odkupoch. V takom prípade nakupujeme menšie balíky pohľadávok, keď dosiahnu určitú fázu svojho životného cyklu. To vám dáva istotu príjmu, ako aj uvoľnenie interných zdrojov.

 

Intrum má celoeurópske pokrytie a sme schopní nakupovať pohľadávky vo všetkých triedach aktív. To znamená, že dokážeme nastaviť dohodu, ktorá vám bude vyhovovať, či už ide výlučne o nákup nesplácaných aktív, alebo aj o poskytovanie iných služieb, ako je inkaso pohľadávok. Pre viac informácií sa obráťte na niektorého z našich zamestnancov.

Ako si vybrať správneho partnera pri predaji portfólia pohľadávok?

Pri predaji portfólií nevymožených pohľadávok je dôležité vybrať si partnera, ktorý zabezpečí ochranu vašej povesti a bude spolupracovať s vašimi zákazníkmi na riešení ich finančných problémov.

 

Prečítajte si viac, čo by mal správny partner dokázať poskytnúť, aby ste uvoľnili svoju bilančnú sumu a zefektívnili procesy inkasa.


Uvoľnite kapitál a zlepšite starostlivosť o svojich zákazníkov

Portfóliá zlyhaných úverov a faktúr viažu kapitál a môžu sťažiť investovanie do hlavnej činnosti. Predaj balíkov pohľadávok vám prinesie nové zdroje a umožní sústrediť sa na rast. Vašim zákazníkom tak môžete dať možnosť finančného uzdravenia.

 

Prečítajte si viac, ako to dokážete zabezpečiť so spoločnosťou Intrum.

“Naša sila spočíva v kapitálovej stabilite a excelentných službách zákazníkom. Vďaka tomu sme strategickými partnermi pre finančné a bankové inštitúcie, či veľkých hráčov v sieťových odvetviach. V krátkom čase získajú nové finančé zdroje a zároveň vedia, že si zachovajú dobrú reputáciu.”

Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Máte záujem pozvať nás do výberového konania, či chcete zistiť, čo presne vieme pre vás urobiť?

 • 1

  Kontaktujte nás vyplnením formulára

 • 2

  Náš predajný tím sa vám ozve, aby sme presne identifikovali vaše potreby

 • 3

  Spoločne prejdeme vaše požiadavky a vykonáme analýzu portfólia vami odpredávaných pohľadávok. Pripravíme podrobnú cenovú ponuku a prípadne všetko potrebné do výberového konania

 • 4

  Uzavretie predaja. Podpis príslušných zmluvných dokumentov, úhrada dohodnutej ceny a prevod odpredaného portfólia na našu spoločnosť.


Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k zdravej ekonomike