TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Predaj vášho portfólia - výber správneho partnera

Pri predaji portfólií nevymožených pohľadávok je dôležité vybrať si partnera, ktorý zabezpečí ochranu vašej povesti a bude spolupracovať s vašimi zákazníkmi na riešení ich finančných problémov.

Predaj portfólia nevymožených pohľadávok je rozumným krokom. Mali by ste ho spraviť prirodzenou súčasťou svojich obchodných a účtovných procesov. Aj napriek ich vyššiemu veku, môžu mať istú hodnotu. Jej uvoľnenie si vyžaduje špecializované zručnosti a zameranie, čo môže zaťažiť zdroje pre vaše hlavné pôsobenie. Najrýchlejšie uvoľníte ich hodnotu odpredajom. Takto získate okamžitú istotu a peňažnú injekciu do vašej súvahy.

Rozsiahle skúsenosti so širokou škálou portfólií

Spoločnosť Intrum je expertom na transakcie nákupu pohľadávok všetkých veľkostí. Sme súčasťou obchodných procesov väčšiny finančných služieb v celej Európe.

Nakupujeme veľké balíky pohľadávok v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a iných finančných služieb, nezabezpečené aj úvery kryté nehnuteľnosťami. Rovnako aj v oblasti verejných a poštových služieb, telekomunikácií a iných sieťových odvetví.

Vieme pomôcť aj menším podnikom s menším objemom nesplácaných úverov.

Spolupracujeme formou jednorazových nákupov. Je tiež možná dohoda o pravidelných odkupoch, kedy od našich klientov nakupujeme menšie balíky pohľadávok v určitých fázach úverového cyklu. Náš tím s vami bude spolupracovať na vytvorení transakcie, ktorá bude vyhovovať vašim potrebám.

Celoeurópska pôsobnosť

Spoločnosť Intrum má priame zastúpenie  spoločnosti Intrum v 24 európskych krajinách a rozsiahlu sieť kooperujúcich partnerov. To znamená, že máme rozsah, kapacitu a potrebnú flexibilitu na nákup portfólií bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Naše viacjazyčné tímy dokážu spracovať portfóliá, ktoré pokrývajú viacero jurisdikcií.

Prémiová zákaznícka skúsenosť

Predaj pohľadávok môže byť problémom, pokiaľ ide o zákaznícku skúsenosť. V spoločnosti Intrum sme hrdí na náš etický prístup k vymáhaniu pohľadávok. Vieme, ako nadviazať kontakt s ľuďmi s dlhmi. Citlivým prístupom spolupracujeme na zistení ich reálnej finančnej situácii a nastavení udržateľných splátkových kalendárov.

Ochrana vašej povesti

Zákazníci, ktorí majú teraz finančné problémy, môžu byť cennými zákazníkmi aj v budúcnosti. Empatickým a citlivým prístupom im prinášame pozitívne skúsenosti v ťažkých časoch. Takto nielenže udržujeme vašu dobrú povesť, ale ju aj posilníme. Naše špecializované tímy pre vymáhanie pohľadávok sú vyškolené na riešenie všetkých okolností. Pre zraniteľných zákazníkov sú pripravené špeciálne postupy.

Skvelé výsledky

Dôvera našich klientov je založená na našich výsledkoch. Neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania je ústretové a spravodlivé zaobchádzanie so zákazníkmi. Výsledkom je nízka miera prerušenia platieb a vysoké skóre spokojnosti zákazníkov. Využívame špičkové možnosti a najmodernejšie technológie pre sledovanie prípadov a riadenia súdnych sporov.

Presné a efektívne

Naša miera presnosti pri predpovedaní úspešnosti inkasa nakupovaných portfólií presiahla za posledné štyri roky 99 %.  Máme silné analytické know-how. Pracujeme s dynamickou stratégiou prípadov pričom využívame inteligentnú prioritizáciu. Vidíme jednoznačné spojenie medzi aktivitou a vymáhaním.

Ak máte záujem o viac konkrétnych informácií o tom, ako vám spoločnosť Intrum môže pomôcť uvoľniť vašu bilančnú sumu a zefektívniť procesy inkasa, kontaktujte nás.