TS: Slovenské podniky sú opatrne optimistické. 

Prieskum odhalil skryté hrozby.

Čítať viac ›

Vízia, poslanie a zmysel

Vízia, poslanie a zmysel: Určujeme smer

Zmysel

Chceme určovať smer k zdravej ekonomike pre jednotlivcov, organizácie a celú spoločnosť. Naši klienti využívajú naše služby správy a inkasa pohľadávok, aby dostali zaplatené načas. Vďaka tomu môžu viac investovať, zamestnávať a rozvíjať svoje podniky. V ich mene pomáhame jednotlivcom vo finančných ťažkostiach a hľadáme vhodné a udržateľné platobné riešenia, ktoré sú prispôsobené ich potrebám a okolnostiam. Tým sa zlepšuje kvalita ich života a môžu sa sústrediť na svoje sny a ciele. Naši zamestnanci dostávajú príležitosť rozvíjať sa vďaka tomu, že môžu meniť veci k lepšiemu. Takýmto spôsobom prispievame, aby ekonomika a spoločnosť ako celok prosperovali.


Poslanie

Firmám pomáhame prosperovať tým, že sa staráme o ich zákazníkov. V Intrume prostredníctvom platobných riešení a inkasných služieb pomáhame podnikom dostať zaplatené za poskytnutý tovar a služby. Obsluhujeme približne 80 000 firiem a denne uskutočníme viac ako 250 000 kontaktov so zákazníkmi. Vytvárame spoločné hodnoty pre podniky, jednotlivcov a spoločnosť ako celok. Firmy dostanú zaplatené načas, občania sa zbavia dlhov a ekonomika môže rásť. Vnímame sa ako partneri podnikov, vlád a ďalších zainteresovaných strán pri vytváraní zdravého hospodárstva.


Vízia

Mať dôveru a rešpekt každého, kto poskytuje alebo dostáva úver. V spoločnosti Intrum sú pre nás naši klienti a ich zákazníci rovnako dôležití. Vieme, že etické konanie a férové zaobchádzanie s ľuďmi môže mať zásadný vplyv na ich život. Najzákladnejšia ingrediencia našich služieb je spolupráca. Citlivá spolupráca s ľuďmi pri hľadaní riešení. Vďaka tomu dokážeme zabezpečiť, aby firmy a organizácie obdržali svoje peniaze. A takto môže prosperovať celá spoločnosť. Striktne dodržiavame zákony a predpisy. Denne sa riadime sa našimi hodnotami. Žijeme nimi a dýchame nimi. Snažíme sa dodržiavať najvyššie štandardy vo všetkom, čo robíme.


Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu