TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Intrum hodnoty pretekajú všetkým, čo robíme

Empathy

Empatia. Naša práca je o ľuďoch a tvorbe spoločnej hodnoty pre firmy a spoločnosť. Každá situácia je jedinečná a má svoju vlastnú spoločenskú a ekonomickú podstatu. Snažíme sa pochopiť jednotlivcov a ich rôzne pohľady. K ostatným vždy pristupujeme dôstojne a s rešpektom. K našim klientom, zákazníkom, kolegom aj partnerom. Vďaka tomu poskytujeme vyššiu hodnotu a nachádzame hlbší zmysel toho, čo robíme. Takto napĺňame naše spoločné poslanie.


Ethics

Čestnosť. Ideme nad rámec zákona. Ako líder máme cítime povinnosť nastaviť nové etické štandardy inkasu pohľadávok. Chceme zmeniť a meníme vnímanie ľudí na naše odvetvie. Aby sme to dosiahli, je nutné dodržiavať najvyššie štandardy spravodlivého a čestného konania vo všetkom, čo robíme. Sme vzorom. S každým zákazníkom zaobchádzame spravodlivo. Spolupracujeme s klientmi a partnermi, ktorí zdieľajú naše hodnoty. 


Dedication

Odhodlanie. Jednou z našich najsilnejších stránok sú naši ľudia. Sú plní entuziazmu a angažovanosti. Vďaka každodennému odhodlaniu byť lepší, ako sme boli včera, zo seba navzájom dostaneme to najlepšie. Rastieme ako jednotlivci aj tímy, aby sme mohli formovať budúcnosť našej spoločnosti. Prinášame tak väčšiu hodnotu našim klientom a ich zákazníkom. V našom svete je zmena konštantou. Sme vytrvalí a stále napredujeme.


Solutions

Riešenia. Napokon najviac záleží na tom, čo sa nám podarí dosiahnuť s našimi klientmi a ich zákazníkmi. Na trhu nás odlišuje naša schopnosť vymyslieť tie najlepšie riešenia a scenáre, ktoré sú prospešné pre všetkých. Vďaka inovatívnemu mysleniu a konaniu prekonávame očakávania. V rámci nášho odvetvia, preberáme tiež úlohu myšlienkových lídrov.


Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu