TS: Slovenské podniky sú opatrne optimistické. 

Prieskum odhalil skryté hrozby.

Čítať viac ›

7 nástrah fakturácie a ako sa im vyhnúť

Je ľahké sústrediť sa na predaj a zabudnúť sa na platby a fakturáciu. Čakanie na koniec mesiaca a ponáhľanie sa s fakturáciou je pre mnohé podniky známou rutinou. Včasné platby sú dôležité pre zdravé finančné toky. Našťastie nie je potrebné vynaložiť veľa úsilia na zlepšenie fakturačných postupov a ich pružnejšie vykonávanie.

Vyhnite sa týmto nástrahám pri najbližšej fakturácii:

1. Odkladanie fakturácie na koniec mesiaca

Nie ste sami, kto sa chytá do tejto pasce. Dobré výsledky predaja nepomôžu vašim firemným financiám, kým faktúry nie sú uhradené.

Radšej fakturujte hneď po predaji alebo si stanovte pevné dni na fakturáciu. Potom si udržíte vysokú likviditu a vyhnete sa stresujúcemu koncu mesiaca, keď je potrebné vybaviť všetky faktúry.

2. Nedostatočné postupy na aktualizáciu nákupnej ceny

Je ľahké zabudnúť na aktualizáciu cien. Najvážnejším následkom môže byť, že zákazníkovi predáte produkty za nižšiu cenu, ako ste za ne sami zaplatili.

Zaveďte si rutinu aktualizácie cien v systéme hneď po prijatí faktúry od svojho dodávateľa. Nezabudnite pridať súvisiace náklady napr. na dopravu.

3. Fakturácia so stratou

Je dôležité, aby ste na faktúre zaevidovali všetko, čo ste zákazníkovi predali. Mnohé spoločnosti nezapočítavajú všetky hodiny strávené so zákazníkom a pre zákazníka. Rýchlo sa im stane, že pracujú zadarmo.

4. Príliš dlhé doby splatnosti

Skrátením dôb splatnosti, hoci aj o niekoľko dní, môžete ušetriť veľa peňazí.

5. Nesprávne fakturačné údaje zákazníka

Uistite sa, že všetky fakturačné adresy sú aktuálne, bez ohľadu na to, či fakturujete súkromnému spotrebiteľovi alebo firme. Mnohé spoločnosti neakceptujú faktúry s nesprávnou adresou a môže sa stať, že na peniaze budete čakať ešte dlhšie, čím sa dostanete do likvidačnej tiesne. Zvyknite si aktualizovať svoj systém hneď, ako vám zákazník oznámi zmenu adresy. To isté platí aj pre ostatné údaje - mnohé spoločnosti odmietajú faktúry s nesprávnou adresou alebo nesprávnym nákupným číslom.

6. Nefakturujete elektronicky

Väčšina podnikov a spotrebiteľov v súčasnosti uprednostňuje elektronickú fakturáciu. Elektronické faktúry sú doručované priamo a často majú odkazy pre okamžitú platbu. Takto vie zákazník urobiť úhradu veľmi jednoducho a rýchlo. Papierové faktúry musíte najprv odoslať, čím sa predlžuje čas a zákazník zároveň musí sám zadať údaje potrebné k úhrade.

7. Chýbajúce detaily, za čo je faktúra vystavená

Častou chybou je zasielanie faktúry bez uvedenia, čo sa predalo. Ak ste poskytli službu, je dôležité uviesť informácie, ako sú hodiny, dátum, čas a za čo boli hodiny poskytnuté. Pomôže to predísť nedorozumeniam a oneskoreniam.

Ak máte záujem zistiť, čo pre vašu firmu môžeme urobiť, kontaktujte nás.