TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

E-commerce a obchodné spoločnosti

Plynulý platobný proces poháňa predaj

7 tipov pre vymáhanie obchodných pohľadávok

Základom udržateľného podnikania je mať zaplatené za tovar a služby. Nevymožiteľné dlhy a oneskorené platby môžu viesť k prepúšťaniu, problémom s likviditou a bankrotu. Realita je taká, že len málo spoločností sa dokáže vyhnúť nedobytným pohľadávkam, avšak prevencia je vždy lepšia ako liečba.

 

Prečítajte si ktorých sedem oblastí by malo byť pre vás prioritou pre zabezpečenie včasných platieb.


Prečo si vybrať spoločnosť Intrum?

Poskytovateľ komplexných služieb


Skúsenosti so strategickými projektmi


Investície do technológií


Konáme v súlade s našimi základnými hodnotami


“So spoločnosťou Intrum Slovakia máme dlhodobú, úspešnú spoluprácu v oblasti vymáhania pohľadávok. Oceňujeme ich diskrétnosť, presnosť a individuálny prístup pri riešení každého prípadu, pričom dôraz kladú na úspešné ukončenie procesu vymáhania. Z týchto dôvodov sme so spoluprácou spokojní a vždy sa na nich môžeme s dôverou obrátiť.”

Mária Šichová, Credit Controller, Scania Slovakia s.r.o.

Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu