TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Fakturačné a informačné služby

O ktoré z nasledovných služieb by ste mali záujem?

Písomné, telefonické a digitálne možnosti

Upomienkové služby

V spoločnosti Intrum spájame hlboké znalosti platobných procesov s dôslednými, ale rešpektujúcimi postupmi, aby sme vám pomohli rýchlejšie získať platbu a zároveň zachovať dobrý vzťah so zákazníkom. Intrum je známa a rešpektovaná značka. Je to signal pre vašich zákazníkov, že vaše faktúry musia byť zaplatené včas, ako bolo dohodnuté počas nákupného procesu.

Čítať viac › Upomienkové služby

Hodnotné informácie ako prevencia rizika neskorých platieb

Kreditné informácie

Úspešné zhodnotenie kreditného rizika je založené na kombinácii znalostí, informácií a porozumenia. Overenie statusu potenciálneho zákazníka môže byť pre vás kľúčom k úspešnému rozhodnutiu.

Čítať viac › Kreditné informácie

Silné meno spoločnosti Intrum v prevencii neskorých platieb

Prenájom loga

Služba s preventívnym účinkom, ktorá nenásilnou formou smeruje vášho zákazníka k včasnej úhrade doručených faktúr.

Čítať viac › Prenájom loga

Individuálne riešenie pre plynulé podnikanie

Správa účtovnej knihy

Bez ohľadu na veľkosť vašej firmy môže byť náročné udržať si prehľad o fakturácii. Vieme pre vás pripraviť individuálne riešenie. Preberieme starostlivosť o vašu účtovnú knihu pri správe pohľadávok, čím znížite náklady a zlepšíte tok hotovosti.

Čítať viac › Správa účtovnej knihy

Platcovia DPH majú nárok na vrátenie DPH uhradenej v zahraničí

Vrátenie DPH

Mnoho firiem odrádza zložitosť procesu vrátenia DPH hlavne kvôli jazykovým bariéram a rôznorodosti pravidiel v rôznych krajinách. Vďaka Intrumu to môže byť pre vás jednoduché, prehľadné a rýchle.

Čítať viac › Vrátenie DPH

Prečo si vybrať Intrum? Pretože môžete získať:

Komplexné a flexibilné služby


Excelentnú starostlivosť o svojich zákazníkov


Medzinárodný dosah


Špičkovú odbornosť a promptnosť


Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu