TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

White label portfóliá: vaše meno, naše skúsenosti

Čo sa skrýva v značke? Niekedy všetko. Našťastie môžete získať prístup k odborným znalostiam spoločnosti Intrum v oblasti správy pohľadávok. Vaša vlastná značka, naše profesionálne služby inkasa. To sú riešenia White label.

V spoločnosti Intrum chápeme, aká dôležitá je pre podniky ich značka. Preto sme vytvorili riešenie White label. Naši klienti tak získajú prístup k špičkovým službám správy pohľadávok iným spôsobom.

Nakonfigurovali sme naše systémy a technológie na poskytovanie takýchto služieb. Pod svojou značkou získate všetky výhody našich odborných znalostí a investícií do analytiky a nástrojov potrebných na etické a efektívne vymáhanie pohľadávok.

Vieme, že mnohé podniky zápasia s kapacitnými obmedzeniami. Fázovanie mesačných cyklov oneskorených platieb a sezónnosť môžu viesť k neoptimálnemu výkonu, zlým skúsenostiam zákazníkov alebo zvýšeným fixným nákladom.

Naši klienti potrebujú flexibilitu, aby mohli proaktívne a rýchlo upravovať stratégie meškajúcich platieb s cieľom optimalizovať výkon a chrániť zákazníka aj svoju značku.

Interné operácie však môžu trpieť vysokými prevádzkovými nákladmi v dôsledku starších systémov, procesov a lokalít. Bez výraznej zmeny sú možné len čiastkové zlepšenia.

Schopnosť spoločnosti Intrum poskytovať špičkové služby zákazníkom a efektívne získavať spätnú väzbu a konať na základe nej vedie ku kultúre neustáleho zlepšovania. Zákazníkom sa ponúkajú odpovede šité na mieru vrátane viackanálových riešení a digitalizácie.

Naše riešenia White label sú reakciou na prevádzkové problémy, ktorým naši klienti čelia. Vďaka nim sa im uvoľnia ruky, aby sa mohli sústrediť na svoju hlavnú činnosť. Súčasne vedia, že ich zákazníci a ich značka sú v bezpečných rukách.

Ak máte záujem poradiť sa s nami o najvhodnejšom riešení pre vašu spoločnosť, kontaktujte nás