TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Ako prebieha vymáhanie pohľadávok v spoločnosti Intrum

Ak váš zákazník nezaplatil ani po upomienke, možno je čas na ďalší krok - vymáhanie pohľadávok. Čím skôr začnete proces inkasa pohľadávok, tým je vyššia pravdepodobnosť, že svoje peniaze získate.

Keď nám odovzdáte pohľadávku na vymáhanie, postaráme sa o kompletné inkaso a komunikáciu so zákazníkom. Počas celej doby s vami prípady konzultujeme. Okrem toho budete mať k dispozícii aktuálne informácie prostredníctvom nášho online portálu. Bez ohľadu na to, koľko prípadov máte a či ide o veľké alebo malé sumy, vieme vám poskytnúť pomoc.

Pri spracovaní prípadu zohráva rolu viacero faktorov. Napríklad:

  1. Ako starý je dlh.
  2. Aké kroky ste už urobili sami.
  3. Kto je váš zákazník.

Bez ohľadu na to, o aké faktory ide, máme odborné znalosti na to, aby sme prípad spracovali spôsobom, ktorý prinesie najlepšie výsledky. Služba vymáhania pohľadávok pozostáva z celého radu činností - vrátane listov, SMS správ, e-mailov a telefonátov.

Keď dostaneme dokumentáciu k pohľadávke, preskúmame údaje a skontrolujeme informácie o zákazníkovi. Následne sa pokúsime nadviazať kontakt so zákazníkom. Používame na to rôzne vyššie zmienené prostriedky.

Ak nie je možné nadviazať so zákazníkom dialóg, posúdime, či by mal prípad zostať v procese monitorovania alebo je potrebné pristúpiť k právnemu riešeniu, či prípad uzavrieť. Ak prípad zostane vo fáze monitorovania, budeme sledovať zmeny finančnej situácie vášho zákazníka, a keď sa zlepšia, pokúsime sa uzavrieť dohodu o splatení.

Ak si želáte konzultovať najvhodnejší postup pre vaše pohľadávky, kontaktujte nás.