TS: Slovenské podniky sú opatrne optimistické. 

Prieskum odhalil skryté hrozby.

Čítať viac ›

Európsky platobný report 2021

EPR 2021 zistil, že riziko oneskorených platieb sa viac ako zdvojnásobilo. Firmy sa začali viac zameriavať na správu dlhu. EPR popisuje dopad oneskorených platieb na vývoj a rast podnikov naprieč Európou. Spoločnosť Intrum, európsky líder v oblasti správy a inkasa pohľadávok, vydáva Európsky platobný report na celoeurópskej úrovni už od roku 1998.

Riziko oneskorených platieb na Slovensku sa viac ako zdvojnásobilo. Spoločnosti sa začali viacej zameriavať na riadenie dlhu

EURÓPSKY PLATOBNÝ REPORT 2021 / 23. ROČNÍK

 

Z celoeurópskeho prieskumu platobného správania podnikov 2021 vyplynulo, že polovica skúmaných spoločností je rada, že prežila rok 2020. Na druhej strane sa však tiež ukázalo, že realita nebola napokon až taká pochmúrna, ako sa očakávalo, a to aj napriek slabšej štátnej podpore na Slovensku. Najmä však vďaka tomu, že sa presadili nové, digitálne obchodné modely. Navzdory tomu mnohé spoločnosti utŕžili rany a túžia po novej kapitole rastu.

 

Stiahnuť report

 

Prečítať si tlačovú správu (17.06.2021)


Firmy sa viacej venujú riadenia rizika

66% slovenských podnikov tvrdí, že pandémia ich motivovala k lepšiemu riadeniu rizika oneskorených platieb (európsky priemer: 59%)

Zaužívané postupy nie sú dostatočné

57% respondentov priznáva, že ich bežné postupy a procesy nie sú dostatočne účinné na to, aby zabezpečili finančnú udržateľnosť v podmienkach hospodárskej neistoty (európsky priemer: 52%)

Vzťahy so zákazníkmi sú pre firmy dôležitejšie ako zdravé platobné podmienky

56% respondentov uviedlo, že v posledných 12 mesiacoch prijali dlhšie platobné lehoty, ako im vyhovovalo, pretože nechceli poškodiť vzťahy s klientmi (európsky priemer: 49%)

“Skutočný vplyv pandémie na platobnú morálku sa však ešte len ukáže. Mnohé spoločnosti, najmä tie, ktoré pôsobia na B2B trhoch, sa ešte nikdy tak nezaoberali schopnosťou svojich dlžníkov platiť ako teraz.”

Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Podniky na európskej aj slovenskej úrovni považujú oneskorené platby za celospoločenský problém a žiadajú celospoločenské riešenie

EURÓPSKY PLATOBNÝ REPORT 2021 / 23. ROČNÍK

 

Írsko (6%), Slovensko a Litva (8%) sú krajiny, kde sa len minimum spoločností stretlo s tým, že by od nich ich partneri nepožadovali dlhšie doby splatnosti. Na Slovensku až 89% spoločností dlhšie doby minulý rok akceptovalo - hlavným dôvodom bola makroekonomická neistota. Pritom 56% dokonca akceptovalo dlhšie doby splatnosti, ako by im vyhovovalo, aby nenarušili vzťahy s klientami resp. aby sa vyhli bankrotu (43%).

 

Mnohé spoločnosti sa domnievajú, že na riešenie oneskorených platieb nebudú stačiť individuálne opatrenia, ale považujú ich za celospoločenský problém, ktorý by sa mal premietnuť do nových právnych predpisov (SK 57%, EU 59%).

 

Stiahnuť report

 

Prečítať si tlačovú správu (17.06.2021)


Potrebujete viac informácií? Chcete publikovať?

Ako líder zdieľame svoje poznatky

Prečítajte si viac