TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Európsky spotrebiteľský platobný report 2023

ECPR 2023 potvrdzuje, že finančná pohoda klesla v celej Európe. Domácnosti majú ťažkosti s rozpočtom. Tri štvrtiny Slovákov minú každý mesiac buď úplne celý príjem, alebo ešte viac. To sa odzrkadľuje aj na tretinovom náraste počtu ľudí, ktorí meškajú s úhradami účtov. Digitálna ekonomika prináša nové výzvy. Pomohlo by kvalitné finančné vzdelanie.

Klesajúci disponibilný príjem varuje pred finančnými problémami Slovákov

EURÓPSKY SPOTREBITEĽSKÝ PLATOBNÝ REPORT 2023 / 11. ROČNÍK

 

Ročne vydávaný report vychádza z externého prieskumu. V roku 2023 boli analyzované odpovede 20.000 spotrebiteľov z 20 európskych krajín, z toho bolo 1.000 Slovákov.

 

Je zrejmé, že spotrebitelia sú pod silným tlakom, pokiaľ ide o ich osobné financie. Milióny ľudí v celej Európe stoja každý deň pred ťažkými rozhodnutiami, kde si môžu a nemôžu dovoliť míňať. Slovensko nie je výnimkou.

 

Realita narastajúcich omeškaných platieb nie je taká, že by spotrebitelia nechceli platiť, ale niektorí z nich si to jednoducho nemôžu dovoliť. Spoločnosti, ktoré zaujímajú zbytočne agresívny postoj a neprejavujú pochopenie a flexibilitu, sa nedočkajú výrazného zlepšenia v splácaní.

 

Prečítať si tlačovú správu (03.10.2023)

Prečítať si tlačovú správu (10.10.2023)

Stiahnuť si komentár výkonného riaditeľa (02.11.2023)


Spotrebitelia strácajú prehľad v digitálnej ekonomike. Čo je kľúčom?

Výsledkom pretrvávajúcej vysokej inflácie a vysokých úrokov je dnes oslabená finančná situácia Slovákov. Disponibilný príjem sa znepokojivo zmenšuje. Podľa výsledkov rozsiahleho prieskumu situáciu zhoršujú aj výzvy digitálnej ekonomiky.

 

Prieskum potvrdzuje, že v takýchto ťažkých časoch by mohlo byť silné finančné vzdelanie kompasom, vďaka ktorému dokážu spotrebitelia preplávať náročné časy a lepšie odolávať novým nástrahám.

 

Prečítať si tlačovú správu (21.11.2023)

Stiahnuť si celý report ECPR 2023


Slováci nemajú dostatočné príjmy na pokrytie všetkých svojich mesačných výdavkov

Až tri štvrtiny (76%) spotrebiteľov na Slovensku každý mesiac minú celý svoj príjem alebo siahajú na úspory, či idú do dlhu. Len 24% uviedlo, že má nižšie výdavky ako príjmy. Situácia u nás zodpovedá európskemu priemeru.

Osobné financie sú pod tlakom. Spotrebitelia prestávajú cítiť vinu, ak zaplatia neskôr

Štvrtina (25%) respondentov zo Slovenska uviedla, že neuhradili včas minimálne jeden účet za posledných 12 mesiacov. V porovnaní s ostatnými sledovanými európskymi krajinami je to jeden z najlepších výsledkov. Avšak medziročne došlo k nárastu až o tretinu. Najvýraznejšie vzrástol podiel tých, ktorí neuhradili 2-4 účty. Toto potvrdzuje, že aj na Slovensku sa aktuálna hospodárska situácia výrazne dotýka domácich financií.

Disponibilný príjem alarmujúco klesol u polovici Slovákov. Ako to riešia?

Reálne príjmy spotrebiteľov stagnujú alebo dokonca klesajú v takmer všetkých sledovaných európskych krajinách. Rastúca inflácia a vyššie náklady na prijaté úvery a pôžičky sú pre domácnosti naďalej problémom. Až 51% Slovákov potvrdilo, že im po zaplatení základných položiek a účtov zostáva menej peňazí ako pred rokom.

Spotrebitelia majú obavy o svoju finančnú budúcnosť

Výdavky Slovákov rastú rýchlejšie ako príjmy a to vyvoláva obavy a nespokojnosť. V európskom priemere ľudia predpokladajú, že vysoká inflácia bude trvať až do začiatku roka 2025. Zároveň však Slovensko patrí medzi tri krajiny, kde vládne ohľadne dĺžky trvania inflácie najväčší pesimizmus. 29% očakáva, že sa vysoká inflácia neskončí nikdy.

Digitálna ekonomika prináša nové výzvy

Jedným z dôvodov, prečo majú spotrebitelia problém udržať svoje mesačné výdavky v rámci rozpočtu je tzv. zlievanie predplatného. Trh digitálnych aplikácií na báze predplatného je na vzostupe. Spotrebitelia si často neuvedomujú, koľko predplatného už schválili.

Obzvlášť mladí ľudia vo veku 18-37 nedokážu s financiami správne narábať

Z analýzy odpovedí vyplynulo, že len asi tretina mladých ľudí rozumie finančnej terminológii a pojmom. Zároveň potvrdili ťažkosti, keď majú upraviť svoje každodenné výdavky tak, aby odrážali zmenu ich príjmu. Problematické je tiež stanovenie finančných cieľov a zámerov. Ide pritom o základné oblasti finančnej gramotnosti.

“Naše zistenia naznačujú, že ľudia berú odsúvanie platieb ako prirodzený a nevyhnutný dôsledok náročného ekonomického prostredia. Zlepšenie platobnej disciplíny a aktívne upratovanie osobných financií z obdobia korona krízy je preč. Navýšené úspory ľudia výrazne alebo úplne minuli a nie sú schopní ich dopĺňať kvôli aktuálnym hospodárskym podmienkam.”

Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Potrebujete viac informácií? Chcete publikovať?

Ako líder zdieľame svoje poznatky