TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

8 tipov ako ochrániť svoje dieťa pred dlhmi v dospelosti

Nasledujúce štatistiky by nás mohli motivovať k tomu, aby sme svoje deti včas zoznámili so svetom osobných financií. Dáme im tak dobrú šancu na to, aby sa vyhli finančným chybám a neželanému zadlžovaniu.

  • V našom prieskume platobného správania nám dlhodobo až 65% respondentov potvrdzuje, že nemajú dostatočné finančné znalosti na to, aby mohli slobodne hospodáriť so svojimi peniazmi a potrebujú podporu tretej strany. [Zdroj: ECPR 2021]

  • Len asi pätina Slovákov rozumie financiám komplexnejšie a má zdravú finančnú rezervu. [Zdroj: ECPR 2021]

  • 16% obyvateľov Slovenska nedokáže sporiť, žijú z úspor alebo na dlh. [Zdroj: Štatistický úrad SR]

  • Až 12% obyvateľov Slovenska žije pod hranicou chudoby. [Zdroj: Štatistický úrad SR]

Ako na to?

V súčasnosti je najčastejším zdrojom informácií týkajúcich sa peňazí internet. Je to pohodlný a užitočný nástroj, ale finančné vzdelávanie dieťaťa by nemalo byť ponechané na web. Obsahuje rovnako veľa skreslených a zavádzajúcich informácií ako osvedčených rád. Ako teda začať s finančným vzdelávaním svojich detí?

1. Buďte deťom príkladom

Deti sa najviac a najrýchlejšie učia pozorovaním dospelých - predovšetkým svojich rodičov. Ak sme my sami zodpovednými spotrebiteľmi, je pravdepodobné, že naše deti budú konať rovnako, keď vyrastú.

2. Rozprávajte sa o financiách

Ak sa budeme denne otvorene rozprávať o financiách, diskutovať o tom, čo plánujeme kúpiť a prečo, o životných nákladoch, naše deti jednak pochopia, že ide o dôležité témy. Ukážeme im tiež, že otázky peňazí pre nás nie sú tabu a je prirodzené o nich v rodine hovoriť. Finančné problémy mnohých ľudí často pramenia z opačného prístupu.

Samozrejme, nejde o to, aby sme deti zasväcovali do toho, koľko zarábame, aby sa starali o výdavky alebo aby sa podieľali na zásadných rozhodnutiach týkajúcich sa domácej kasy. Ide jednoducho o to, aby si uvedomili, že peniaze nerastú na strome, ale že do nášho života prichádzajú ako výsledok práce a úsilia. Preto by mali svoje výdavky plánovať a každé "otvorenie peňaženky" by malo byť uváženým rozhodnutím.

3. Dovoľte im byť súčasťou domáceho rozpočtovania

Vedenie domáceho rozpočtu, rozpisu príjmov a výdavkov, bude pre vaše dieťa skvelým úvodom do sveta osobných financií. Pokojne im napr. pri plánovaní nákupu školských potrieb môžete vysvetliť, akú výšku rozpočtu na to máte a dovoľte im priamo pri nákupe zvažovať, čo je nevyhnutné kúpiť, čo sa nekúpi, prípadne aké alternatívy k nákupu môžu byť. Ak dieťa žiada o nákup viacerých nie úplne potrebných vecí, vhodným spôsobom im vysvetlite, že ak im kúpite ešte danú vec, nezostanú vám peniaze napr. na nákup večere.

4. Dohodnite si finančné hodnoty, zásady a pravidlá

Základom na to, aby sme dokázali zdravo spravovať financie sú dve veci: finančné vedomosti a rozhodnutie, aký postoj k nim máme. Ak to vo vašich vlastných financiách škrípe, pochopte aké zlozvyky, postoje a rozhodnutia vás k tomu doviedli. Rozhodnite sa pre zdravé postoje. Zapojte do toho aj partnera a vhodným spôsobom aj deti. Majte na mysli, že ešte nemajú dostatok skúseností. Medzi základné zásady ako sa vyhnúť dlhovej pasci patrí:

 

  • Nemali by sme míňať viac peňazí, ako zarobíme.
  • Na druhej strane by naše dieťa malo vedieť, že pôžička alebo úver môžu byť rozumnými riešeniami v niektorých situáciách, nemalo by sa ich báť. Je to však spojené so zodpovednosťou a neschopnosť splácať ich včas má svoje dôsledky. Úver nie je vhodné brať na nákup spotrebného tovaru, dovolenky, či darčekov. Na to je vhodnejšie sporiť.

 

Zostavte si kompletný zoznam vlastných pravidiel a zásad narábania s vlastnými príjmami. Ak ich budete dieťa od začiatku učiť, môže to významne prispieť k jeho finančnej disciplíne.

5. Dajte deťom šancu narábať s vlastnými financiami

Vreckové - áno alebo nie? Ak áno, koľko? Podmieniť to nejakými zásluhami alebo nie?

Odpovede na tieto otázky sú veľmi individuálnou záležitosťou. Každý rodič by sa mal rozhodnúť podľa vlastného svedomia. Pravdou však je, že ak dieťa nemá k dispozícii svoje peniaze, hoci aj malé sumy, nenaučí sa s nimi v mladom veku správne hospodáriť. Nebude vedieť ani šetriť, čo je veľmi dôležitá zručnosť dospelého človeka. Úspory sú receptom na to, ako sa vyhnúť dlhom, keď vás prekvapia neplánované výdavky, či nepríjemné životné situácie (môže to byť strata zamestnania, úraz, pandémia, či ekonomická recesia).

6. Naučte deti sporiť

Je prasiatko zastaraný nápad? Určite nie! Naopak. Prasiatko je ideálny spôsob, ktorý môžete použiť už od útleho veku. Pomôžte dieťaťu vybrať, na čo si bude sporiť. Ideálne je, ak sa zameriate na niečo, po čom naozaj veľmi túži, niečo čo má veľmi rado.

Prasiatko vám dá príležitosť naučiť ho, že trpezlivosť a dôslednosť v podobe pravidelného pridávania malých súm peňazí do pokladničky počas vzájomne dohodnutého obdobia bude odmenená. Zároveň podporíte jeho schopnosť odložiť okamžitý pôžitok, jeho hrdosť, že to samé dokázalo a tým aj sebavedomie. A to sú dôležité predpoklady pre jeho úspech aj v budúcnosti.

7. Robte si pravidelné „rande“

Je známe, že na vychovanie zdravého dospelého človeka je dôležité venovať svojmu dieťaťu dostatok času. Koniec koncom je to rovnako dôležité aj pre samotných dospelých. Naše vzťahy nás neustále ovplyvňujú. Vplývajú na našu psychiku a tým aj na náš výkon. Je dobré naplánovať si pravidelné „rande“ so svojou rodinou. Vytvorte si vlastné tradície. Dáte si tak príležitosť aj na dobrú finančnú výchovu svojho dieťaťa. Aké by to bolo, keby ste sa pravidelne stretávali pri finančných hrách? Deti milujú napr. Monopoly. Národná banka Slovenska pripravila vzdelávacie aktivity pod značkou 5peňazí. Existujú rôzne aplikácie. Máte veľa možností, ako to uskutočniť. Len to začnite robiť.

8. Majte na mysli vek svojho dieťaťa

Spoznať svet zdravých financií je proces. Majte na mysli, že v žiadnom prípade nejde o to strašiť svoje dieťaťa. Kľúčovým bodom je prispôsobiť finančné vzdelávanie veku nášho potomka. Napríklad sedemročné dieťa nepochopí zložitosť úrokových sadzieb na bankovom vklade, ale ľahko pochopí samotný zmysel sporenia. Ako naše dieťa rastie, je vhodné ho zasvätiť do ďalších "tajomstiev" finančného sveta.

Kedy je už neskoro začať s finančnou výchovou dieťaťa? Nový školský rok - nová výzva?

Zistili ste, že ste takto k finančnej gramotnosti ešte nepristupovali? Ľudia si zvyčajne dávajú na začiatku roka výzvy. Prečo by sme si, ako rodičia, nemohli dať aj nejaké výzvy na začiatku školského roka? Obzvlášť, ak naše dieťa už nastúpilo do školy. Máme tak skvelú príležitosť oboznámiť ho so svetom osobných financií, vybudovať správne návyky a naučiť ho tak úspešne spravovať svoje vlastné financie, keď raz vyrastie.

Pamätajte: Každému veľkému úspechu nutne predchádzala vytrvalosť a odhodlanie. Buďte teda vytrvalí a dôslední a keď k tomu pridáte ešte odhodlanie, dokážete pomôcť svojmu dieťaťu k finančnej zodpovednosti a dáte mu obrovskú devízu do života.

Ak ste sami na tom finančne zle a dokonca ste zistili, že máte nesprávne finančné návyky, či postoje, zmeňte to. Zahoďte obavy. Je lepšie začať teraz ako nikdy. Prečo by ste sa nemohli učiť zároveň so svojimi deťmi?

Najlepšie naučíte to, čo sa najviac potrebujete naučiť.
Richard Bach americký duchovný spisovateľ 1936