TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Globálny dosah prináša výzvy pre včasné platby

V čoraz globálnejšej spoločnosti môžu spoločnosti osloviť zákazníkov na celom svete. To je skvelá správa pre podnikanie, ale zároveň to prináša celý rad výziev v oblasti riadenia úverov a spravovania pohľadávok.

Podnikanie na medzinárodnej úrovni otvára obrovský potenciál pre zvýšenie predaja vašich produktov a služieb. Zároveň však môže vaše podnikanie vystaviť väčšiemu riziku neplatenia.

Veľký podiel našich klientov tvoria spoločnosti, ktoré majú centralizované riadenie, zatiaľ čo ich zákazníci pôsobia v mnohých geografických oblastiach. To prináša vyššie nároky na procesy vymáhania pohľadávok. Stáva sa, že pri takomto rozsahu už klient nedokáže sám zabezpečiť potrebné personálne zdroje pre účinné a efektívne inkaso pohľadávok. Je to prirodzené, keďže jeho hlavné pôsobenie je v úplne inom odvetví.

Nasledovné postupy prinášajú čiastočné riešenie danej situácie:

 • Poistenie úverov a pohľadávok: podniky ho používajú na svoju ochranu, má však svoje obmedzenia. Dôležité je dôkladne si zvážiť ponúknuté podmienky.

 • Centrum zdieľaných služieb: ponúka úspory z rozsahu služieb využívaných viacerými oddeleniami vo firme. Nutné je položiť si otázku, či dokážete zabezpečiť takú úroveň odborných znalostí, ktorá je potrebná na zvládnutie procesov vymáhania a zabezpečenia rýchlych platieb aj na nových trhoch, na ktoré ste vstúpili, alebo máte v pláne vstúpiť.

Riziko je zrejmé. Spočíva v tom, že vystavené faktúry nebudú uhradené včas a nedoplatky budú narastať. To viaže prevádzkový kapitál a ohrozuje likviditu.

5 hlavných oblastí, ktoré musíte ovládať pri rozhodovaní o postupoch inkasa v prípade medzinárodného pôsobenia

Na to, aby ste dokázali zabezpečiť včasné úhrady pri podnikaní v rôznych krajinách a kontinentoch, je nevyhnutné orientovať sa v rôznych:

 1. trhových zvyklostiach
 2. právnych systémoch a zákonoch
 3. kultúrach
 4. jazykoch
 5. časových pásmach

Prečo to nenechať na profesionálnu nadnárodnú spoločnosť?

Intrum má priame zastúpenie v 25 krajinách a vďaka sieti stálych partnerov máme dosah až na 180 krajín.

Klientom poskytujeme jedno kontaktné miesto

To znamená, že všetky vaše neuhradené pohľadávky zo všetkých krajín, v ktorých pôsobíte, si môžete spravovať z jedného miesta. Je teda jedno, kde sa nachádza váš zákazník.

Súčasťou unikátnej ponuky je:

 • Jednoduchý a bezpečný spôsob transferu vašich pohľadávok ku nám na vymáhanie.
 • Hlásenia a aktualizácie stavu 24/7 prostredníctvom nášho klientskeho webového portálu.
 • Rýchly prevod finančných prostriedkov na váš účet.
 • Jedna hlavná kontaktná osoba, ktorá zodpovedá za starostlivosť o vás ako nášho klienta. Táto osoba pôsobí vo vašom regióne a hovorí vaším jazykom.

Po spustení prevádzky môžete jednoducho a rýchlo pridávať nové regióny (krajiny) do procesu inkasa vašich pohľadávok.

Spoločnosť Intrum ponúka striktné, ale spravodlivé, robustné a rozmanité riešenia inkasa pohľadávok. Sú navrhnuté tak, aby zabezpečili platby a zároveň chránili váš firemný imidž a dobré meno.

Ak máte záujem získať viac informácií, aké riešenie by sme odporučili pre vaše potreby, kontaktujte nás.