Upomienkové služby

Upomienkové služby

Základným východiskom pre upomienkové služby sú hlboké poznatky platobného správania a trendov v platení.

Základným východiskom pre upomienkové služby sú hlboké poznatky platobného správania a trendov v platení. Intrum dokáže prispôsobiť dizajn a frekvenciu platobných upomienok každému vášmu zákazníkovi individuálne.

 

V spoločnosti Intrum máme pre vás pripravené špeciálne navrhnuté balíky pre každú potrebu. Získate tak úplnú kontrolu a flexibilitu. Vaše faktúry budú sledované presne a včas v stanovených termínoch. Uvoľníte si tak ruky pre vaše hlavné zamerania.

 

Vychádzajúc z našej segmentácie a dlhoročných skúseností a na základe analýzy vášho portfólia pohľadávok vám vieme odporučiť, aká formou upomienok je tá najvhodnejšia. Náš prístup, overené postupy, moderné softvérové nástroje a odborné znalosti zaručujú vysoký inkasný pomer.

 

Navyše je našou vysokou prioritou zabezpečiť dobrý vzťah s vašimi zákazníkmi. Naši ľudia pomáhajú a podporujú zákazníkov. Empaticky počúvajú, radia a hľadajú adekvátne riešenie, aby sa váš zákazník vymanil z dlhov. 

 

Môžeme vám pomôcť aj vtedy, keď máte vlastný tím pre vymáhanie pohľadávok, ale potrebujete pokryť dočasný nápor, či vysporiadať sa s omeškanými platbami. Realizujeme to dvomi spôsobmi: pod naším menom alebo ako White label riešenie t.j. s použitím vašej značky.

 

Ak chcete zistiť,  ako presne môžeme pomocť vašej spoločnosti a zákazníkom, kontaktujte nás.