TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Novinky & Tlačové správy

Najnovšie správy


“Chceme ukázať, že v súčasnej dobe sa inkaso pohľadávok robí empatickou a etickou formou.”

Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Negatívnu skutočnosť meníme na pozitívnu skúsenosť

Svoje postupy neustále kontrolujeme a komunikujeme s Národnou bankou. Každý rok pre nás realizuje externá agentúra prieskum spokojnosti zákazníkov. Dosahujeme vynikajúce výsledky, ktorými presahujeme benchmarky slovenskej finančnej správy. Za posledné štyri roky opakovane 9 z 10 našich dlhujúcich zákazníkov potvrdilo, že boli veľmi spokojní. 

 

Prečítajte si viac o našich jedinečných postupoch v článku Inkaso pohľadávok - to sú tí „vymáhači“?


Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu