TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

TS: Spotrebitelia strácajú prehľad v digitálnej ekonomike. Čo je kľúčom?

Výsledkom pretrvávajúcej vysokej inflácie a vysokých úrokov je dnes oslabená finančná situácia Slovákov. Disponibilný príjem sa znepokojivo zmenšuje. Podľa výsledkov rozsiahleho prieskumu situáciu zhoršujú aj výzvy digitálnej ekonomiky. Prieskum potvrdzuje, že v takýchto ťažkých časoch by mohlo byť silné finančné vzdelanie kompasom, vďaka ktorému dokážu spotrebitelia preplávať náročné časy a lepšie odolávať novým nástrahám.

Jednoznačne to potvrdzujú nové zistenia najväčšieho prieskumu platobného správania spotrebiteľov v Európe – European Consumer Payment Report 2023. Ten dnes spolu s kompletnými výsledkami vydáva spoločnosť Intrum. Analyzované boli odpovede 20 000 spotrebiteľov z 20 európskych krajín, z toho bolo 1 000 Slovákov.

Náš prieskum identifikoval fenomén, ktorý výrazne prispieva k zhoršujúcemu sa stavu domácich financií v súčasnej nepriaznivej makroekonomickej situácii. Ide o nástrahy digitálnej ekonomiky. Síce priniesla spotrebiteľom nové možnosti, uľahčuje nakupovanie, ale jednoznačne priniesla nové výzvy. Spotrebitelia strácajú prehľad o svojich výdavkoch a pôžičkách v rámci e-commerce. Najväčšie problémy majú osoby so slabým finančným vzdelaním.
Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia