TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Nákup pohľadávok

O aký typ odkupu pohľadávok máte záujem?

Intrum je kapitálovo silný a stabilný partner

Jednorázové a pravidelné odkupy

Pohľadávky, ktoré ste odpísali ako nevymožiteľné, môžu mať stále hodnotu. Náš tím pre investície do portfólií sa špecializuje na nákup nevymožiteľných pohľadávok vo všetkých triedach aktív. Intrum je európskym lídrom, sme kapitálovo silný a stabilný partner. Dokážeme odkupovať aj veľmi veľké balíky pohľadávok.

Čítať viac › Jednorázové a pravidelné odkupy

Často kladené otázky

FAQ Nákup pohľadávok | Intrum

Ako funguje nákup pohľadávok?

Náklady na vymáhanie úhrady od neplatiaceho zákazníka sú často vyššie ako samotný zostatok na účte. Spoločnosť Intrum od vás môže odkúpiť pohľadávku za isté percento z jej nominálnej hodnoty. Cena sa vypočíta na základe celkovej kvality portfólia. Do úvahy berieme celkový počet pohľadávok, ich vek, zostatkovú hodnotu a výšku už inkasovaného podielu.

 

Zaplatíme vám okamžite a následne sa snažíme získať platbu od jednotlivých zákazníkov. Využívame pritom naše odborné znalosti a úspory z rozsahu.

Kedy môžeme pohľadávky predať?

Kedykoľvek. Prispôsobíme sa vašej stratégii. Spoločnosť Intrum nakupuje pohľadávky vo všetkých fázach ich životného cyklu, od výkonných cez skorú fázu až staršie a odpísané. Môžete sa rozhodnúť, čo má pre vašu spoločnosť najväčší zmysel.

Aký to má dopad na zákazníkov?

Z predaja zvyčajne profitujú vaši zákazníci, pretože spoločnosť Intrum môže ponúknuť individuálne splátkové kalendáre, ktoré sú prispôsobené individuálnej schopnosti splácať. To im dáva možnosť zbaviť sa dlhov jednoduchším spôsobom.

 

Empatické a spravodlivé zaobchádzanie so zákazníkmi je neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania, čo má za následok nízke prerušenie splácania a vysoké skóre spokojnosti.

Aký typ pohľadávok nakupujete?

Radi sa pozrieme na všetky triedy aktív. Intrum má rozsiahle skúsenosti v oblasti bankových a finančných služieb, ako aj nezabezpečených pohľadávok v segmente verejných služieb, telekomunikácií, leasingu motorových vozidiel, či zásielkového a elektronického obchodu. Okrem toho nakupujeme tiež pohľadávky kryté nehnuteľnosťami a iné zabezpečené aktíva v celej Európe.

Jednorazový predaj alebo dohoda o pravidelných odkupoch?

Okrem jednorazového predaja portfólií nevymožených pohľadávok sa mnohí naši klienti radi dohodnú na transakciách "forward flow" t.j. na pravidelných odkupoch. V takom prípade nakupujeme menšie balíky pohľadávok, keď dosiahnu určitú fázu svojho životného cyklu. To vám dáva istotu príjmu, ako aj uvoľnenie interných zdrojov.

 

Intrum má celoeurópske pokrytie a sme schopní nakupovať pohľadávky vo všetkých triedach aktív. To znamená, že dokážeme nastaviť dohodu, ktorá vám bude vyhovovať, či už ide výlučne o nákup nesplácaných aktív, alebo aj o poskytovanie iných služieb, ako je inkaso pohľadávok. Pre viac informácií sa obráťte na niektorého z našich zamestnancov.

Prečo si vybrať Intrum?

Obrovská kapitálová sila a stabilita


Globálny dosah, lokálny partner


Excelentná starostlivosť o zákazníkov


Špičkové odborné znalosti


Želáte si stať sa naším klientom, či nás pozvať do výberového konania?

Určujeme smer k zdravej ekonomike