TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Predaj pohľadávok - uvoľnenie kapitálu a zlepšenie starostlivosti o zákazníkov

Portfóliá zlyhaných úverov a faktúr viažu kapitál a môžu sťažiť investovanie do hlavnej činnosti. Predaj portfólií pohľadávok vám umožní sústrediť sa na rast a vašim zákazníkom ponúkne možnosť finančného uzdravenia.

Vymáhanie nesplácaného portfólia si vyžaduje čas a úsilie, ktoré by vaša firma mohla investovať inde. Neistota spojená s rizikom straty tiež sťažuje tvorbu rozpočtu a predpovedanie výnosov.

V Intrume máme viac ako sto rokov skúseností so službami vymáhania pohľadávok. Špecializujeme sa na ústretový a spravodlivý prístup k dlhujúcim zákazníkom. Investujeme do všetkých kategórií pohľadávok. Vďaka celoeurópskemu pokrytiu medzinárodným odborným znalostiam dokážeme vytvoriť patričné transakčné štruktúry. Vychádzajúc z toho nastavíme spolu s vami stratégiu inkasa. Pripravíme tak riešenie pre vaše problémy so zlyhanými pohľadávkami a zároveň obslúžime vašich existujúcich zákazníkov.

Zabezpečíte si tak: dobré sledovanie jednotlivých prípadov, rýchlejšie splácanie a pozitívnu zákaznícku skúsenosť.

“Naše doterajšie výsledky a rozsah investícií do analytických nástrojov, technológií a školení na pomoc ľuďom s problematickými dlhmi potvrdzujú, že máme ideálne predpoklady na starostlivosť o zákazníkov. Vieme sa pozrieť na vývoj splácania aj z dlhodobého pohľadu. K zákazníkom pristupujeme individuálne a empaticky. Zistíme ich reálnu situáciu a snažíme sa poskytnúť vyhovujúce riešenie.”

Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Ako funguje nákup pohľadávok?

 

Prvým krokom je ohodnotenie a nacenenie portfólia. Následne sa dohodneme na cene a stratégii komunikácie a vymáhania.

Spoločnosť Intrum odkupuje portfóliá pohľadávok od roku 1992 a môže odkúpiť pohľadávky pred splatnosťou aj po splatnosti. Väčšina našich zákazníkov sa rozhodne predať pohľadávky po ich splatnosti alebo počkať, kým budú odpísané, a to buď prostredníctvom dohody o pravidelných odkupoch alebo ako jednorazový predaj.

Máme silné analytické schopnosti, preto je naša miera presnosti pri predpovedaní úspešnosti inkasa mimoriadne vysoká. Pracujeme s dynamickou stratégiou prípadov pričom využívame inteligentnú prioritizáciu. Vidíme jednoznačné spojenie medzi aktivitou a vymáhaním.

Ďalším krokom je dohodnutie stratégie kontaktovania a práce so zákazníkmi. Dobre premyslená politika je dôležitá. Intrum prispieva svojimi odbornými znalosťami a know-how z osvedčených postupov.

Ak máte záujem o viac informácií o tom, ako vám môžeme pomôcť s odpredajom pohľadávok a ďalšími požiadavkami v oblasti vymáhania pohľadávok, kontaktujte nás.