TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Vymáhanie úverov MSP - 6 výziev, ktorým čelia banky

Bezprecedentný rozsah poskytovania úverov malým a stredným podnikom, s cieľom udržať ich nad vodou počas pandémie, postavil banky pred významnú výzvu na inkaso.

Svet dnes vyzerá úplne inak ako pred niekoľkými rokmi. Globálna pandémia a nestabilné politické prostredie narušili európske hospodárstvo a platobný styk. To ovplyvnilo spoločnosti všetkých veľkostí. Osobitne zraniteľné voči zmenám v dopyte a ponuke sú malé a stredné podniky (MSP). Tie sú pri plnení vlastných dlhových záväzkov závislé od zdravej likvidity.

Veritelia v celej Európe musia zabezpečiť účinné a citlivé vymáhanie finančných prostriedkov, ktoré požičali malým a stredným podnikom (MSP). Vzhľadom na pandémiu je veľká časť týchto úverov krytá štátnou zárukou, čo znamená, že v hre sú verejné prostriedky.

Aké sú hlavné výzvy, ktorým banky čelia?

Zdroje:

Mnohé banky neboli pripravené na vymáhanie takého veľkého objemu pohľadávok. V nedávnej minulosti bolo zlyhanie úverov MSP relatívne nízke. V dôsledku toho mnohí veritelia nemajú kapacity na riešenie rastúcich objemov nesplácaných úverov. Rýchle rozširovanie je náročné, vyžaduje si dodatočný špecializovaný personál a investície.

Technológie:

Staršie systémy môžu bankám sťažovať efektívne vymáhanie pohľadávok a na to, aby sa vyrovnali dnešným najlepším štandardom vo svojej triede, sú potrebné značné investície. Významné výhody pri veľkých objemoch prinášajú najmodernejšie technológie a digitálne inkaso. Sú kľúčovým faktorom najmä pri účinnosti, zákazníckej ceste a ziskovosti.

Rozptyľovanie pozornosti:

Čas vedenia, IT a organizačné zdroje by sa mali sústrediť na získavanie nových obchodov a udržanie existujúcich klientov. V záujme prosperovania a napredovania by mali banky sústrediť svoje programy inovácie produktov, digitalizácie a nákladovej efektívnosti v prvom rade na svoju hlavnú činnosť, a nie sa rozptyľovať inkasom a vymáhaním.

Objemy:

V závislosti od rýchlosti hospodárskeho oživovania a zvratov v oblasti globálnych kríz by sa úroveň nesplácaných úverov mohla výrazne líšiť. Tak či onak, objem úverov MSP je taký, že aj malá miera zlyhania predstavuje významný problém pri vymáhaní.

Hospodársky výsledok:

Ak sa tieto problémy nebudú náležite riešiť, budú mať v krátkodobom a strednodobom horizonte vplyv na hospodársky výsledok banky. Investície do špecializovaných talentov, údajov, systémov a analytiky si po ich zhodnotení vyžadujú reštrukturalizáciu. Historické skúsenosti naznačujú minimálne 10 % nárast úspešnosti inkasa pri outsourcingu t.j. keď je portfólio zverené špecializovanej spoločnosti. A to predstavuje kľúčový rozdiel v príjmoch v danom časovom úseku.

Skúsenosti zákazníkov:

Banky potrebujú vysokokvalifikovaných odborníkov a procesy, aby zvládli svojich klientov. Podniky čelia všetkým možným okolnostiam. Od tých, ktoré sú v ťažkostiach, cez klientov, ktorí sa snažia postaviť na vlastné nohy, až po takých, ktorí sa chcú vyhnúť splácaniu. Z etického hľadiska a z hľadiska reputácie sú nevyhnutné rôzne digitálne možnosti. Prístup zameraný na zákazníka by mal byť samozrejmosťou.

Najdôležitejšie je, aby banky a ich partneri prispôsobili riešenia konkrétnym okolnostiam. To je ten najlepší spôsob, ako zabezpečiť vyššiu vymožiteľnosť pohľadávok a poskytnúť pozitívnu skúsenosť klientom,
tvrdí Stanislav Krasnodemskyi, riaditeľ pre fúzie a akvizície spoločnosti Intrum.

Čo môžete urobiť na zmiernenie rizík?

Všetky tieto výzvy budú mať negatívny vplyv na ziskovosť, ak sa nebudú riešiť. Je dôležité, aby banky mali kvalifikovaných partnerov, ktorí im pomôžu navrhnúť služby na mieru. Riešenia musia nevyhnutne vyhovovať ich vlastným portfóliám.

Spoločnosť Intrum je líder v oblasti správy a inkasa pohľadávok. V celoeurópskom meradle sme najväčším správcom pohľadávok voči malým a stredným podnikom. Sme pripravení aj naďalej podporovať banky pri hľadaní riešení ich zlyhaných úverov - od služieb vymáhania, analytiky až po odkup portfólií.

Ak sa s nami chcete poradiť o svojich výzvach, požiadavkách a potrebách, kontaktujte nás