TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Starostlivosť o zákazníkov počas celého životného cyklu pohľadávky

Zameranie na zákazníka, konzistentné procesy a digitálne nástroje. To sú prísady, ktoré zabezpečujú optimálnu skúsenosť zákazníkov v rámci stratégie etického vymáhania spoločnosti Intrum.

Cesta služieb zákazníkom (dlžníkom), ktorú v Intrume poskytujeme svojim klientom (veriteľom), je dôsledne nastavená tak, aby sa efektívnosť spájala so špičkovou starostlivosťou o zákazníka na trhu.

Dosahujeme to týmito krokmi:

  1. Povedomie - naša značka a reputácia sú pre nás dôležité. Dbáme na to, aby sme my aj naši klienti fungovali eticky.
  2. Pripomienky - dokážeme automatizovať pripomienky, upomienky a pokyny v súvislosti s inkasom.  Aby sme odstránili, čo najviac prekážok pri splácaní, zákazníkom zasielame odkazy priamo na rôzne možnosti platby.
  3. Komunikácia - dbáme na to, aby mali zákazníci konzistentný a jednoduchý prístup k informáciám. Využiť môžu digitálne technológie alebo služby kvalifikovaných agentov nášho zákazníckeho centra.
  4. Splatenie - ku všetkým zákazníkom pristupujeme spravodlivo a s rešpektom. Zabezpečujeme transparentnosť splátkových kalendárov, úplný prehľad o dlhoch danej osoby a spravodlivé postupy vo všetkých fázach životného cyklu pohľadávky.
  5. Platby - ponúkame viacero nenáročných možností pre urobenie úhrady v snahe eliminovať prekážky pri splácaní pohľadávok.
  6. Spätná väzba - od zákazníkov sa snažíme sa získať spätnú väzbu. Na základe toho potom konáme. Chceme pomôcť vyriešiť jednotlivé situácie a zlepšiť tak skúsenosti všetkých zákazníkov.

Ak chcete zistiť,  ako presne môžeme pomocť vašej spoločnosti a zákazníkom, kontaktujte nás