TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Európsky spotrebiteľský platobný report 2020

ECPR 2020 odhaľuje, že finančná pohoda v Európe klesá. Stres stúpa. Slováci sú na tom horšie. Európsky spotrebiteľský platobný report je nástrojom na získanie prehľadu o každodennom živote európskych spotrebiteľov; o ich výdavkoch a schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze.

Finančná pohoda v Európe klesá. Stres stúpa. Slováci sú na tom horšie

EURÓPSKY SPOTREBITEĽSKÝ PLATOBNÝ REPORT 2020 / 8. ROČNÍK

 

Spotrebitelia majú také obavy o svoje finančné zabezpečenie, ako ešte nikdy doteraz. Kvôli Covid-19 si uvedomili, že nemajú dostatočnú finančnú zábezpeku na to, aby dokázali žiť bez stresu. Potvrdzuje to polovica Slovákov. Vyšší stres zažívajú ženy, ľudia s nižším príjmom a samozrejme rodičia.

 

Do prieskumu sa zapojilo 24 198 spotrebiteľov z 24 európskych krajín.

 

Stiahnuť report

 

Prečítať si tlačovú správu (07.12.2020)


Pod stres sa výrazne podpísal aj pokles príjmov

V druhom štvrťroku ešte 40% domácností tvrdilo, že ich príjem zostal nezmenený pod vplyvom pandémie. Väčšina udávala pokles do 10 až 20 percent mesačného príjmu. U 6% došlo k poklesu 51-90 percent príjmu. 2% respondentov stratilo takmer celý alebo celý príjem. V treťom štvrťroku ostala finančne stabilná jedna tretina Slovákov (33%).

Slovensko je v celkovej finančnej pohode na 17. mieste z 24

Pilier schopnosť platiť účty: 20. miesto Pilier úspory do budúcna: 16. miest Pilier finančná gramotnosť: 19. miesto

Ekonomická neistota inšpirovala spotrebiteľov, aby sa finančne začali viac vzdelávať

Asi polovica európskych spotrebiteľov tvrdí, že zlepšenie finančného zabezpečenia sa od vypuknutia krízy stalo pre nich najvyššou prioritou a rovnaké je to aj na Slovensku. Dokonca až 39% Slovákov sa začalo vzdelávať v oblasti financií, aby sa tak pripravili na hospodársku neistotu.

“Tento rok sme urobili k riadnemu prieskumu aj špeciálny prieskum zameraný priamo na dopady Covid-19 krátko po vypuknutí pandémie. Kým v prvom polroku tie dopady ešte neboli až také výrazné, rozšírený prieskum v treťom štvrťroku už ukázal, že finančný stres u spotrebiteľov narastá.”

Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Covid-19 má za následok pokles finančnej pohody. Rastúce účty a dlh zvyšujú obavy

EURÓPSKY SPOTREBITEĽSKÝ PLATOBNÝ REPORT 2020 / Covid19 edícia

 

Kvôli Covid-19 je na Slovensku pokles príjmu domácností do 20%, podniky ohlásili recesiu, našťastie dôsledky zatiaľ nie sú fatálne.

Recesiu vnímajú podnikatelia ako jednu z najväčších výziev na to, aby dokázali udržať svoju likviditu a cash flow. Už teraz sa na ňu pripravujú. Razia hlavne cestu znižovania nákladov, ale plánujú aj zvýšiť svoje obchodné aktivity. Naša spoločnosť tiež zaznamenala zvýšený záujem o služby inkasa pohľadávok. Počas krízy sme dokázali ponúknuť našim klientom pomocnú ruku. Pristúpili sme aj k tomu, že sme dlhujúcim zákazníkom umožnili napr. odklady splátok

Spoločnosť Intrum vydala report, ktorý prináša informácie o dopade ochorenia Covid-19 na domácnosti v 24 európskych krajinách. Európsky líder na trhu kredit manažmentu v reakcii na korona krízu zrealizoval prieskum, ktorého sa zúčastnilo 4800 respondentov z 24 krajín Európy. 

 

Stiahnuť report

 

Prečítať si tlačovú správu (21.07.2020)


Potrebujete viac informácií? Chcete publikovať?

Ako líder zdieľame svoje poznatky