Práve vyšiel nový Európsky spotrebiteľský platobný report 2022. 

Vlna úzkosti z účtov. V čom spočíva riešenie?

Čítať viac ›

Kvôli Covid-19 je na Slovensku pokles príjmu domácností do 20%, podniky ohlásili recesiu

Spoločnosť Intrum v reakcii na korona krízu zrealizovala v 24 krajinách prieskum platobného správania spotrebiteľov, čím dokázala identifikovať dopady tejto náročnej doby na domáce financie. V 29 krajinách sa pozrela aj na platobné správanie podnikov. V oboch prípadoch vydala reporty European Payment Report a European Consumer Payment Report 2020 v edícii Covid-19.

Dopady na zamestnanie a príjem domácností nebol fatálny

Polovica Slovákov uviedla, že Covid-19 nemal dopad na ich zamestnanie. A viac ako polovica nemala žiadny pokles príjmu (40%) alebo len veľmi nízky do asi 10% (15%). Našťastie len veľmi málo domácností (2%) stratilo takmer celý alebo úplne celý príjem. Najlepšie z toho vychádzajú seniori vo veku nad 65 rokov. Vo váženom priemere Slováci prišli asi o 11-20% príjmu. O čo nižší vek, o to vyššia bola strata príjmu.

Graf 1: Odpovede na otázku - Ovplyvnila kríza Covid-19 Vaše zamestnanie? (Respondenti zo Slovenska)
Graf 2: Odpovede na otázku - Znížil sa príjem Vašej domácnosti v dôsledku prepuknutia choroby Covid-19? Ak áno, o koľko? (Respondenti zo Slovenska)

Jedna strana sú fakty, druhá strana sú však emócie. Finančná a aj celková pohoda ľudí sa zhoršila

Zdá sa, že doterajšie dopady Covid-19 na financie spotrebiteľa nie sú až také fatálne. No psychika ľudí dostala riadne zabrať. Nie je to len o strate sociálneho kontaktu, ktorému sme boli vystavení, či o strachu o svojich blízkych. Svoju rolu zohráva aj strach z rastúcich účtov, čo má dopad na celkové rozpoloženie človeka. Až 39% Slovákov potvrdilo, že ich účty rastú rýchlejšie ako príjmy. Celkovo polovica respondentov tvrdí, že kríza Covid-19 negatívne vplýva na ich finančnú pohodu.

V skutočnosti podľa výsledkov prieskumu však len pomerne nízka časť opýtaných (15%) bola donútená sa ešte viac zadlžiť. Hoci stalo sa, že si počas pandémie museli aj požičať na to, aby mohli zaplatiť svoje účty.

Negatívne sa však Covid-19 prejavil na našich úsporách. Až tretina Slovákov stratila možnosť sporiť v rovnakej výške ako pred tým, sporia výrazne menej. Dokonca 25% si nesporí vôbec. Je to znepokojivé aj preto, že podiel tých, ktorí si nevytvárali finančnú rezervu bol ešte na jeseň 2019 len 20% tzn. že v priebehu asi pol roka stratilo 5% ľudí možnosť sporiť.

Slováci celkovo vyjadrujú nespokojnosť so svojou schopnosťou odkladať si financie do budúcnosti (59%) a majú obavy, či si budú môcť dovoliť pohodlný dôchodok. Len 5% Slovákov si je úplne istých, že si budú môcť svoj dôchodcovský vek skutočne vychutnávať vďaka svojim úsporám.

Čo je pre spotrebiteľa požehnaním, to môže podnikateľa položiť na kolená

Je prirodzené, že Covid-19 zmenil aj naše nákupné správanie. Presunuli sme viacej pozornosť na online nakupovanie. Výrazne sa zvýšil záujem o témy udržateľnosti. Zaujímame sa viacej o pôvod nakupovaného tovaru a o domácu produkciu. A to, čo sa môže nepáčiť práve podnikateľom je fakt, že Slováci sa začali orientovať hlavne na nákup základných položiek. Tvrdí tak až 6 z 10 opýtaných Slovákov.

Mnohé podniky boli kvôli vládnym nariadeniam donútené obmedziť prípadne úplne zastaviť svoju prevádzku. Niektoré mali to šťastie, že prešli prísnymi kritériami pre vládnu podporu, no mnohé podniky svoje prevádzky po kríze už neboli schopné otvoriť a iné len s veľkými problémami v akomsi prežívajúcom režime.

Značná časť podnikov išla cestou dobrovoľného znižovania príjmov. 13% spotrebiteľov potvrdilo, že súhlasilo s takouto iniciatívou svojho zamestnávateľa.

Aby spoločnosti prežili potrebujú si udržať likviditu a cash flow. Kultúra udržateľných platieb má rastúci význam

V rámci prieskumu sme sa zástupcov spoločností priamo spýtali na ich názor o tom, či vnímajú, že ich krajina už je v recesii resp. aký je ich odhad, kedy sa tak stane.

Graf 3: Prehľad sledovaných krajín. Odpoveď na otázku - Myslíte si, že vašej krajine hrozí recesia? („Moja krajina sa už nachádza v recesii“, „Áno, v priebehu jedného roka“)

Až 81% podnikateľov na Slovensku si myslí, že naša krajina sa dostala do recesie alebo sa tak stane do jedného roka. Horšie je na tom už len Belgicko a Taliansko.

Pritom až 44% podnikov si myslí, že recesia bude mať na nich výrazný negatívny dopad. Najlepšie na tom sú podniky v Holandsku, kde si značná väčšina (67%) z nich myslí, že kríza ich ovplyvní len mierne.

Recesiu vnímajú podnikatelia ako jednu z najväčších výziev na to, aby dokázali udržať svoju likviditu a cash flow. Už teraz sa na ňu pripravujú. Razia hlavne cestu znižovania nákladov, ale plánujú aj zvýšiť svoje obchodné aktivity. Naša spoločnosť tiež zaznamenala zvýšený záujem o služby inkasa pohľadávok. Počas krízy sme dokázali ponúknuť našim klientom pomocnú ruku. Pristúpili sme aj k tomu, že sme dlhujúcim zákazníkom umožnili napr. odklady splátok,
informuje o situácii na trhu Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

V Európe mala platobná disciplína podnikov počas posledných rokov skôr zhoršujúcu sa tendenciu. Situácia na Slovensku bola pozitívnejšia, no počas epidémie Covid-19 nabrala táto téma na ešte väčšej vážnosti.

Budovanie udržateľnej kultúry platieb tak, aby nedochádzalo k zbytočným omeškaniam si vyžaduje zmenu v správaní. V európskom merítku sú podporované dobrovoľné iniciatívy korporácií, no na Slovensku je na toto len malý priestor. Podniky na Slovensku požadujú ako riešenie predovšetkým zmenu právnych predpisov. Prikláňajú sa však aj k mediácii a arbitráži. Čo považujem za pozitívny signál je, že sme aj na Slovensku zaznamenali nárast využívania smernice EÚ o oneskorených platbách,
dopĺňa Martin Musil

O Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte (ECPR)

*ECPR 2019: Spoločnosť Intrum zozbierala údaje od 24 004 spotrebiteľov v 24 európskych krajinách s cieľom získať podrobnejší prehľad o ich každodennom živote; o ich výdavkoch a ich schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 24 004 respondentov vo veku 18-65 rokov. Zber údajov sa uskutočnil v septembri 2019. Intrum je najväčšia európska spoločnosť v odvetví správy pohľadávok, ktorej profesionáli hovoria každý deň s asi 250 000 zadlženými zákazníkmi naprieč celou Európou.

** ECPR 2020 / edícia Covid-19: V reakcii na pandémiu Covid-19 zrealizovala spoločnosť Intrum prieskum v 24 európskych krajinách. Podarilo sa zozbierať údaje od 4 800 spotrebiteľov. Prieskum sa uskutočnil v máji 2020 a vzorové kvóty sa stanovili na vek a pohlavie. Takto je zabezpečená štatistická reprezentatívna vzorka aj na úrovni jednotlivých zapojených krajín


O Európskom platobnom reporte (European Payment Report - EPR)

Spoločnosť Intrum získala informácie od 9980 spoločností naprieč 29 európskymi krajinami, ktoré pokrývajú 11 ekonomických odvetví. Prieskum bol realizovaný v mesiacoch február až máj 2020 (pred a počas krízy Covid-19). Výsledky v súvislosti s dopadmi Covid-19 boli publikované v Európskom platobnom reporte 2020 - Edícia Covid-19 (EPR 2020/ Special Edition Covid-19 White Paper). Celkové výsledky budú zverejnená v septembri 2020.