Práve vyšiel nový Európsky spotrebiteľský platobný report 2022. 

Vlna úzkosti z účtov. V čom spočíva riešenie?

Čítať viac ›

Projekt Letné okno do Európy je spustený

Toto leto sme prvýkrát spustili malý projekt - Letné okno do Európy. V malých dávkach vám prinesieme čerstvé výsledky Európskeho platobného reportu 2020 v edícii Covid-19. Prieskum platobného správania podnikov sme realizovali vo februári až máji 2020. Postupne sa dozviete kľúčové zistenia na celoeurópskej úrovni, ale aj za všetkých 29 sledovaných krajín. A vždy sa k tomu pozrieme aj na Slovensko.

Jednotlivé výhľady zverejňujeme ako prvé na našej korporátnej stránke na LinkedIne. Ak by ste chceli, followujte nás, budete mať informácie medzi prvými.

Kríza Covid-19 zvyšuje tlak na podniky na zabezpečenie ich likvidity

(Publikované 09.07.2020)

  • Náš prieskum zistil, že najnaliehavejšími problémami európskych podnikov v súvislosti s oneskorenými platbami je zníženie likvidity: 45% respondentov v celoeurópskom priemere tvrdí, že oneskorené platby znižujú ich likviditu.

  • Kríza Covid-19 vyvinula ešte väčší tlak na európske podniky, aby zabezpečili svoju likviditu. Prudké poklesy HDP v celej Európe znižujú príjmy podnikov a obmedzujú tok hotovosti.

  • Viac ako polovica (51%) respondentov tvrdí, že oneskorené platby znižujú ich likviditu počas krízy Covid-19. Pre provnanie až o 16% menej opýtaných (35%), ktorí sa zúčastnili prieskumu pred krízou.

  • Priemer na Slovensku je nižší. 38% respondentov potvrdzuje silný dopady Covid-19 na ich likviditu. Najväčšie problémy má energetika, baníctvo a siete (67%).


Ochorenie Covid-19 zosilňuje obavy z recesie medzi európskymi podnikateľmi.

(Publikované 08.07.2020)

  • Výhľady pre európsku ekonomiku sa zdajú byť pochmúrne. Európska komisia zverejnila prognózy, že európske hospodárstvo tento rok klesne o 7,4 percenta. Pritom druhá vlna ochorenia by spôsobila ešte výraznejší pokles.

  • Náš prieskum odráža túto obavu medzi európskymi podnikmi: 56 percent respondentov tvrdí, že ich krajina je už v recesii alebo bude v priebehu jedného roka, v porovnaní s 28% v minuloročnom prieskume. Na Slovensku to tvrdí až 81% spoločností.

  • 26% opýtaných pred krízou uviedlo, že recesia bude mať vážny dopad na ich podnikanie. Respondenti dopytovaní počas krízy to potvrdili ešte výraznejšie (44%).

  • Na Slovensku si až 81% spoločností myslí, že krajina je už v recesii alebo bude do jedného roka. Dopady to bude mať jemné (podľa 46% respondentov) až zásadné (44%). Najlepšie z toho by malo vyjsť odvetvie Nehnuteľnosti a stavebníctvo, tesne za nimi Technológie, médiá a telekomunikácie. Najväčšie rany dostal Cestovný ruch, pohostinnosť a voľný čas.


EPR 2020 / Edícia Covid-19

Tu si môžete stiahnuť kompletný report