Práve vyšiel nový Európsky spotrebiteľský platobný report 2022. 

Vlna úzkosti z účtov. V čom spočíva riešenie?

Čítať viac ›

Týchto 6 typov zákazníkov vytvára najväčšie dlhy.

Slováci majú zdravé názory na financie, dostávajú sa však do situácií, kedy nie sú schopní, a niektorí aj ochotní, platiť svoje záväzky. Ste pripravení na to, že až 4 z 10 Slovákov platia účty neskoro? Vyplýva to z prieskumu spotrebiteľského platobného správania, ktorý je každý rok realizovaný spoločnosťou Intrum v 24 európskych krajinách. Výsledky sú publikované v Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte (ECPR).

Treba však povedať, že až 63% Slovákov platí svoje účty načas a len 3% sa stalo, že neuhradili 5 a viac účtov za posledný rok načas. No celkovo až 36% respondentov neuhradilo min. jeden účet načas.

Odpoveď na otázku: Stalo sa počas uplynulých 12 mesiacov, že ste raz či viackrát neuhradili faktúru včas? (ECPR 2018)

Intrum Slovakia je členom skupiny Intrum, ktorý je celosvetovým lídrom v odvetví správy a vymáhania pohľadávok. V našich call centrách denne hovoríme s viac ako 500 tisíc zákazníkmi - dlžníkmi. Na základe našich dlhoročných profesionálnych skúseností sme dokázali identifikovať niekoľko typov dlžníkov, ktorí nemajú vysporiadané svoje záväzky ako fyzické osoby.

Nechceme platiť alebo nie sme schopní platiť?

Na Slovensku 2% z tých, ktorí neuhradili za posledný rok min. jednu faktúru udáva ako dôvod, že ju nechceli zaplatiť zámerne. Zaujímavé je, že sú to ľudia skôr s vysokoškolským vzdelaním, ktorí zarábajú peniaze tzn. že sú zamestnaní alebo sú živnostníci, a sú prevažne vo veku 25-34 rokov.

Odpoveď na otázku: Čo bolo príčinou, že ste nezaplatili načas? (ECPR 2018)

Slovensko uzatvára štvoricu európskych krajín s najväčším podielom respondentov (90%), ktorí súhlasili s tým, že účty je potrebné vždy platiť na čas. Všimli sme si však, že so znižovaním vekovej hranice, sa znižuje aj podiel tých, ktorí s tým súhlasia. Tzn. že starší občania vnímajú svoju zodpovednosť výraznejšie. V porovnaní s predošlým rokom však došlo k zvýšeniu tohto podielu, síce len o 1 percentuálny bod, čo však môže znamenať aj to, že ľudia si pomaličky začínajú viacej uvedomovať dôležitosť prevziať zodpovednosť za svoje záväzky.

S istou špecifickou skupinou ľudí, ktorí majú problémy a neuhrádzajú svoje záväzky načas, sa stretávame v inkasných agentúrach. S našimi klientami buď uzatvoríme mandátnu zmluvu alebo pohľadávky odkúpime a následne intenzívne a veľmi špecializovane pracujeme s jednotlivými skupinami. Každý takýto dlžník sa stáva naším zákazníkom a Intrum, ako líder, prináša jedinečný etický prístup pri vymáhaní pohľadávok. Každá skupina potrebuje osobitý prístup a je nutné zohľadniť ich jedinečnú situáciu.

Existuje 6 typov zákazníkov klientov inkasných agentúr, ktorí vytvárajú najväčšie dlhy a neplnia si svoje záväzky načas alebo aj vôbec.

  • Vypočítavci.
  • Jednorázovkári.
  • Príležitostní.
  • Odhodlanci.
  • S nízkym príjmom.
  • Na sociálnych dávkach.
6 typov zákazníkov, s ktorými sa stretávajú inkasné agentúry.

Slováci patria medzi najpoctivejšie národy, ale aj tu máme zámerných neplatičov (33% zákazníkov spadá do tejto kategórie).

1. Vypočítavci

Najpočetnejšou skupinou medzi dlžníkmi sú vypočítavci. To sú tí, ktorí nemajú záujem platiť svoje záväzky. U nás evidujeme u takýchto osôb v priemere 5 rôznych dlžôb. Hľadajú medzery v podpísanej zmluve alebo celkovo v právnych predpisoch. Na to, aby nemuseli platiť, skúšajú všetko možné od premlčania, bezúročnosti, chýbajúcich náležitostí v zmluve až po exekúcie. Často je ich zámerom dotiahnuť to do exekúcií, aby mohli požiadať o osobný bankrot. Nie sú ochotní spolupracovať.

Na základe ECPR 2018 však treba povedať, že celkovo sú Slováci (2%) druhým najpoctivejším národom, hneď za Čechmi (1%). Najviac takýchto „profesionálnych neplatičov“ žije v Nemecku (10%), Francúzsku (10%) a Rakúsku (9%). V zátvorke uvádzame percento respondentov, ktorí neuhradili min. jeden záväzok za posledný rok načas, a ktorí ako dôvod uviedli, že ho zaplatiť nechceli.

Slováci sú zábudliví (47% zákazníkov spadá do týchto kategórií).

Slováci však zároveň s Rakúšanmi a Poliakmi patria medzi najzábudlivejšie národy. Až 65% z tých Slovákov, ktorí za posledný rok neuhradili nejaký zo svojich účtov, uviedlo, že dôvodom bola zábudlivosť.

Zábudlivosť je aj hlavný faktor, ktorý nachádzame u tzv. jednorázovkárov a príležitostných neplatičov. Druhým typickým znakom pre nich je to, že sú ochotní spolupracovať a sú si aj vedomí svojej zodpovednosti.

2. Jednorázovkári

Jednorázovkárom sa zväčša v istom čase nakopilo množstvo aktivít a jednoducho si nevšimli, že niečo zabudli uhradiť. Tvoria veľmi početnú skupinu a typické je pre nich, že tvoria najväčší počet najnižších dlhov t.j. do 100 Eur (zväčša ide o telekomunikačné účty), ale zároveň tvoria aj najpočetnejšiu skupinu s najvyšším dlhom t.j. nad 5000 Eur. Tým pádom aj priemerný dlh na osobu je najvyšší spomedzi všetkých typov zákazníkov - dlžníkov. Tieto osoby sa snažia veci rýchlo urovnať a už ich opakovanie neevidujeme.

3. Príležitostní

Toto je tiež značne početná skupina osôb, s ktorými sa však stretávame aj opakovane, v priemere asi 5 - 6x. Sú to aktívni ľudia, miestami nemajú dostatok informácií a prehľad o vlastných produktoch napr. o poistkách, prečerpaniach na účte a pod., a preto aj zvyknú stratiť prehľad o svojich povinnostiach a záväzkoch. Je pri nich dôležité upozorniť ich, pripomienkovať.

Nízka gramotnosť a nízky príjem sú dôvodom prehlbovania chudoby (19% zákazníkov spadá do týchto kategórií).

Ostatné typy tvoria už menšiu časť dlžníkov. Spolupráca s nimi je však náročná. Najväčšiu úlohu tu zohráva jeden z nasledujúcich troch faktorov alebo aj viacej naraz: 1. nízka všeobecná gramotnosť, 2. nízka finančná gramotnosť, 3. nízky disponibilný príjem.

Sem zaraďujeme tie osoby a domácnosti, ktorých mesačné disponibilné príjmy sa nachádzajú na a pod hranicou rizika chudoby. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky je na Slovensku stanovená hranica chudoby (za rok 2017) na úrovni asi 359 Eur mesačne pri jednočlennej domácnosti. Na Slovensku žije asi 650 tisíc osôb pod hranicou chudoby t.j. asi 12,4%. Z pohľadu domácností to predstavuje asi 5% zo všetkých domácností.

4. Na sociálnych dávkach

Do tejto, najmenšej, skupiny možno zaradiť dva typy dlžníkov: Invalidných dôchodcov a sociálne slabších jedincov, zväčša žijúcich na okraji spoločnosti. Je pre nich typické to, že sa nedokážu alebo nie sú schopní odhodlať sa k aktivite a veľmi často sú apatickí. V podstate tieto osoby nedokážu a/alebo nemajú záujem riešiť svoju finančnú situáciu, nemajú svoje financie pod kontrolou a vlastne ani nemajú záujem nájsť si prácu. Majú množstvo výhovoriek. Svojím spôsobom sú ochotní spolupracovať, často však dohody zámerne alebo aj nechtiac porušujú. V priemere u takejto osoby evidujeme až 7 rôznych dlhov.

5. S nízkym príjmom

Trochu lepšie vyhliadky na urovnanie svojich dlhov má táto skupina osôb. Patria sem aj napr. slobodné matky, či starobní dôchodcovia, ktorí splácajú dlh za svoje deti, či vnukov, ale napr. aj rozvedení muži, ktorí, keď uhradia povinné výživné, už im nezostáva na splácanie dlhu. Sú často apatickí a majú pocit, že sa o nich nik nezaujíma. Svoju situáciu by aj chceli riešiť, ale momentálne nemajú ako a nevidia východisko.

Úplne iný charakter od posledných dvoch typov predstavujú tzv. odhodlanci.

6. Odhodlanci

To sú ľudia, ktorí možno nemajú až taký nízky príjem, ale ich výdavky prevyšujú ich príjmy. V minulosti robili nesprávne rozhodnutia, vychádzajúce hlavne z finančnej negramotnosti, a momentálne sa nachádzajú v nových náročných životných situáciách. Sú si však vedomí svojej zodpovednosti a hľadajú riešenia. Dá sa s nimi veľmi dobre komunikovať a nastaviť dohody. Sú aktívni a neustále hľadajú riešenia. Postupne sa z finančnej negramotnosti stávajú finančne gramotnými s veľmi dobrými vyhliadkami do budúcnosti.

Uhradiť tovar alebo služby, ktoré využívame, je našou povinnosťou.

Nech už je dôvod, prečo sa niekto stal zákazníkom inkasnej agentúry akýkoľvek, faktom zostáva, že si kúpil tovar alebo službu, za ktorú by mal aj zaplatiť. Je to jeho povinnosť. Na to, aby ste sa ako fyzické osoby vyhli takýmto následkom, je dôležité poznať a dodržiavať základné pravidlá domácich financií.

Ak ste podnikateľ, určite sú vám známe všetky tieto typy zákazníkov. Profesionálnym prístupom však dokážete eliminovať riziká, ktoré so sebou prinášajú. Včasné zavedenie jednotnej obchodnej politiky a ostatných nástrojov prevencie pred vznikom pohľadávok vám môže pomôcť udržať zdravé finančné toky. Viac sme o tom písali v článku 15 účinných tipov, aby vám zákazníci určite zaplatili alebo 10 tipov ako využiť paragrafy, aby ste dostali zaplatené.

O Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte (ECPR) 2018

Spoločnosť Intrum, najväčšia európska spoločnosť v odvetví správy pohľadávok, zozbierala údaje od spotrebiteľov v 24 európskych krajinách s cieľom získať podrobnejší prehľad o ich každodennom živote; o ich výdavkoch a ich schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 24 398 respondentov vo veku 18-65 rokov. Zber údajov sa uskutočnil v septembri 2018.

Kompletný European Consumer Payment Report nájdete na tomto linku: www.intrum.sk/ecpr


Mohlo by vás zaujímať