Ako si vybrať partnera na vymáhanie pohľadávok

Inkasná spoločnosť pomáha zabezpečiť rýchlejšiu platbu, ale môže prispieť vašej organizácii aj viac. Zvážte svoje potreby a to, ako vám môže inkasná agentúra pomôcť pri ich plnení.

Čas sú peniaze

Ako rýchlo dokáže partner pre inkaso pohľadávok získať platby? To závisí od veľkosti a komplexnosti pohľadávky. Svoju rolu tu zohrávajú aj prípadné spory. Vplyv môže mať tiež typ produkt, typ dokumentácie a geografická poloha zákazníka.

V konečnom dôsledku platí, že čím viac informácií dokážete poskytnúť o osobe, ktorá vám dlhuje peniaze, tým bude vymáhanie pohľadávky účinnejšie. Renomovaná inkasná spoločnosť by vám mala vedieť poskytnúť prehľad o priemernom počte dní, ktoré sú potrebné na vyriešenie prípadu.

Spracovanie údajov

Spôsob, akým spoločnosti spracúvajú osobné údaje zákazníkov, bol vždy dôležitý. V súvislosti s nariadením GDPR sa požiadavky na spracovanie údajov a prístup k nim ešte viac sprísnili. Každá spoločnosť na vymáhanie pohľadávok by mala byť schopná zdokumentovať, ako používa údaje vašich zákazníkov. Postupy spracovania a ochrany osobných údajov by mali byť dostupné pre každého. V ideálnom prípade ich nájdete na ich webovej stránke.

Niektoré spoločnosti zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok ponúkajú dlhujúcim zákazníkom aj digitálne riešenie, tzv. samoobslužný portál. Takáto platforma by mala byť užívateľsky prívetivá a ľahko použiteľná. Váš zákazník si tak vie jednoducho, bez toho, aby musel priamo kontaktovať inkasnú spoločnosť, pozrieť prehľad a stav svojho účtu.

Digitalizácia a riešenia založené na údajoch

Zvážte hodnotu, ktorú vám môže inkasná agentúra ponúknuť, pokiaľ ide o ďalšie služby a využívanie údajov. Väčšina spoločností zaoberajúcich sa vymáhaním pohľadávok má k dispozícii obrovské množstvo údajov. Ako ich využívajú? Vyvíjajú napríklad špecifické produkty alebo používajú údaje na segmentáciu zákazníkov? Kvalitné spracovanie a využívanie údajov znamená, že váš partner rozumie trendom na trhu a vie, ako podľa nich prispôsobiť komunikáciu so zákazníkmi.

Zákazníci čoraz častejšie očakávajú aj digitálne možnosti komunikácie a platieb. Ak si nájdete partnera, ktorý investoval do týchto technológií, zlepšíte tým skúsenosti svojich zákazníkov.

Pozrite sa na celý hodnotový reťazec

Je dôležité, aby ste mali pocit, že je o vašich zákazníkov dobre postarané. Opýtajte sa inkasnej spoločnosti, aké nástroje používa na vymáhanie pohľadávok. Ako meria spokojnosť vašich zákazníkov? Poraďte sa, aké kroky môžete podniknúť vo vlastnom procese správy pohľadávok.

Pozrite sa na celkový hodnotový reťazec, ktorý inkasná agentúra ponúka. Úspešnosť inkasa, doba vymožiteľnosti, možnosti platby a skúsenosti zákazníkov. To všetko sú faktory, ktoré budú mať priamy vplyv na váš hospodársky výsledok a zníženie straty.

Aké sú vaše potreby?

Každý podnik má iné potreby. Je dôležité zvážiť vaše požiadavky. Aký máte objem pohľadávok? Aké sú to prípady? V akej fáze potrebujete pomoc? Potrebujete podporu pri zasielaní upomienkových listov v počiatočnom štádiu? Alebo hľadáte právne riešenia v neskoršej fáze procesu vymáhania? Partner, ktorý vám dokáže poskytnúť služby vo všetkých fázach životného cyklu pohľadávky, vám prináša maximálnu flexibilitu.

Ak máte záujem získať bližšie informácie ako vám môžeme pomôcť, kontaktujte nás.