TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Aká je správna prax vymáhania pohľadávok?

Správne postupy inkasa pohľadávok si vyžadujú, aby poskytovatelia dodržiavali právne normy stanovené na trhoch, na ktorých pôsobia. V spoločnosti Intrum veríme, že etický prístup je jediným správnym spôsobom fungovania.

V spoločnosti Intrum vždy dbáme na dodržiavanie správnych postupov inkasa pohľadávok. S našimi klientmi a ich zákazníkmi zaobchádzame eticky a spravodlivo. Okrem dodržiavania právnych predpisov a požiadaviek trhu sa v spoločnosti Intrum riadime aj našimi základnými hodnotami: Empatia. Čestnosť. Odhodlanie. Riešenia. Tieto hodnoty sú kľúčové pre našu identitu a riadia všetky naše pracovné procesy.

Prečo je dôležitý správny postup pri vymáhaní pohľadávok?

Správne postupy inkasa pohľadávok pomáhajú zabezpečiť, aby sa s našimi klientmi aj ich zákazníkmi počas celej doby trvania prípadu zaobchádzalo správne. Na zadlženú osobu sa napríklad nesmie vyvíjať neprimeraný nátlak.

V spoločnosti Intrum si veľmi dobre uvedomujeme správnu prax vymáhania pohľadávok. Dohliadame na to, aby sme s našimi klientmi a ich zákazníkmi zaobchádzali eticky a s rešpektom. Dlhy vymáhame len vo vhodnom čase a vhodným spôsobom. Nikdy neuvádzame jednotlivca do omylu, neobťažujeme ho a nikdy mu nevyhrážame. Nikdy neposkytujeme informácie o ich dlhu tretím stranám (ani ich zamestnávateľovi alebo priateľom).

Je správne, aby spoločnosti, ktoré nedodržiavajú etické štandardy, boli brané na zodpovednosť.

Ochrana pre vás a vašich zákazníkov

Správna prax inkasa pohľadávok nechráni len vašich zákazníkov, ale aj vaše podnikanie. V spoločnosti Intrum riešime vaše prípady spôsobom, ktorý uprednostňujete - bez vášho súhlasu nebudeme ponúkať vyrovnanie ani úľavy z ich záväzkov.

Považujeme za svoju povinnosť usmerniť vás, preskúmať prípady či postupy a odhadnúť, aká je pravdepodobnosť vymoženia vašich pohľadávok a aké náklady to bude znamenať.

V prípade, že zákazník nemá prostriedky na splatenie, zabezpečíme, aby ste mali tieto informácie včas, a aby vaša firma nestrácala čas a peniaze sústredením sa na nevymožiteľné pohľadávky.

Chceme priniesť zmenu

Vymáhanie pohľadávok je dôležitou súčasťou zabezpečenia zdravej a udržateľnej ekonomiky. V spoločnosti Intrum chceme zmeniť situáciu podnikov, ľudí a celej spoločnosti tým, že pomôžeme: minimalizovať bankroty, zabezpečiť pracovné miesta a zabrániť ďalšiemu zadlžovaniu.

Tým, že sme lídrom na trhu, máme jedinečnú príležitosť riadiť vývoj celého odvetvia etickým smerom.

Vždy sa snažíme byť dôveryhodným partnerom, kde medzi nami a našimi klientmi vládne vzájomný rešpekt. Rozumieme tomu, že vzťah, ktorý máte so svojimi zákazníkmi, je dôležitý. Prostredníctvom empatického a úctivého dialógu zabezpečujeme pre nich spravodlivé zaobchádzanie a pozitívne skúsenosti. Proces vymáhania pohľadávok tak bude nielen efektívny, ale aj prospešný pre vaše budúce vzťahy.

Ak chcete zistiť,  ako presne môžeme pomocť vašej spoločnosti a zákazníkom, kontaktujte nás