TS: Slovenské podniky sú opatrne optimistické. 

Prieskum odhalil skryté hrozby.

Čítať viac ›

7 dôvodov, prečo by ste mali nechať pohľadávky v rukách profesionálov

Podnikanie vo všeobecnosti predstavuje pomerne jednoduchý vzorec – firma dodá službu, klient za ňu zaplatí. V niektorých prípadoch je však realita úplne iná a po zrealizovaní služby zostáva odmena pre firmu v nedohľadne. Inkasné agentúry, ktoré sa špecializujú na vymáhanie pohľadávok, vám môžu značne pomôcť. Vďaka ich know how sa môžu zvýšiť vaše šance na vymoženie až dvojnásobne.

Tu je sedem dôvodov, vďaka ktorým môžete spoznať, že zveriť pohľadávky do rúk odborníkom na vymáhanie, môže byť veľmi dobré rozhodnutie.

1. Prevencia pred zákazníkmi, ktorí nemajú úmysel platiť

Uzavretie mandátnej zmluvy s inkasnou agentúrou vám dáva do rúk možnosť vytvoriť jednotnú platobnú politiku pre všetkých svojich zákazníkov a hneď na začiatku pri uzatváraní spolupráce obchodného partnera informovať o tom, že o omeškané platby sa vám stará profesionálna spoločnosť. Takto máte šancu vyhnúť sa špekulantom, ktorí nikdy nemali záujem riadne za vše služby či tovar zaplatiť.

Aj pre existujúcich zákazníkov je takýto postup v poriadku. U top zákazníkov, s ktorými máte dlhoročné a úzke vzťahy určite viete správne posúdiť, či vzniknuté pohľadávky sú dočasné, alebo u zákazníka nastáva vážna zmena, kedy omeškanú platbu nie ste schopní akceptovať.

2. Zvýšite šance na úhradu

Prenechanie manažmentu pohľadávok znamená nielen časovú úsporu, ale aj väčšiu šancu na úspešné vymoženie financií. A to minimálne z dvoch dôvodov:

Vek pohľadávky je dôležitý

Keď máte nastavenú spoluprácu s profesionálmi, automaticky budete svoje pohľadávky postupovať na vymáhanie skorej, čím sa výrazne zvyšuje šanca na vymoženie. Napr. pri pohľadávkach, ktoré sme mali postúpené a boli vo veku do 2 mesiacov po lehote splatnosti, sa nám darí rozplatiť až 58% prípadov. Pri pohľadávkach starších ako 6 mesiacov táto šanca klesá až takmer o polovicu.

Jednotlivé typy dlžníkov si vyžadujú rôzne prístupy pre dosiahnutie úspechu

Každý dlžník je špecifický, a preto si proces správy pohľadávok  vyžaduje osobitý prístup. Z našich dlhoročných skúseností môžeme potvrdiť, že správne metódy a postupy zvyšujú aj šance na dosiahnutie úhrady. Proces vymáhania prehodnocujeme okrem iného aj podľa segmentu, v ktorom pôsobíte – B2B (business-to-business) alebo B2C (business-to-client) alebo tiež podľa toho, či je pri danom dlžníkovi do budúcna predpoklad ďalších možných pohľadávok.

3. Vyriešite pohľadávky aj zo zahraničia

Vymáhanie dlhov od firiem v zahraničí je komplikovanejšie ako od domácich partnerov. Rozdielne jazyky, legislatíva, účtovníctvo, či zákaznícke správanie len prilievajú olej do ohňa. Obzvlášť výrazné je to napr. ak pôsobíte v odvetví logistiky. V prípade nahromadenia pohľadávok môžete svojim partnerom posielať upomienky alebo sa pripomínať inými metódami. Efektívnejšie však je, ak sa obrátite na takého správcu pohľadávok, ktorý má zastúpenie aj v iných krajinách, kde má lokálnu znalosť trhu. Intrum má priame zastúpenie v 24 európskych krajinách a naša partnerská sieť má asi celkovo partnerov v 160 krajinách sveta. Týmto sme jednoznačným svetovým lídrom v odvetví kredit manažmentu.

4. Zabezpečíte si komplexný servis

Ako to poznáte aj zo svojho biznisu - aj my ku každému nášmu klientovi pristupujeme individuálne. Na prvom stretnutí sa snažíme zistiť všetky informácie ohľadom pohľadávky – jej výšku a súvisiacu dokumentáciu. Na základe prvotných informácií vám pošleme zmluvné podmienky a cenovú ponuku nami poskytovaných služieb. V prípade odsúhlasenia dochádza k podpisu mandátnej zmluvy. Následne začíname pracovať s pohľadávkou, ktorú je možné riešiť v jednotlivých krokoch – upomienkovaním, mimosúdnym spravovaním, súdnym a exekučným vymáhaním, či možným odkúpením pohľadávky.

5. Získate kapitál, ktorý vám práve chýba

Profesionálne spoločnosti sú kapitálovo silné, preto v prípade, že už máte problém s likviditou, je možné, že inkasná agentúra vašu pohľadávku odkúpi. Vy takto okamžite získate potrebné finančné prostriedky na fungovanie svojho podnikania. Intrum Slovakia je schopný vašim zákazníkom nastaviť také splátkové kalendáre, ktoré by pre vás možno neboli prijateľné. Takto sa staráme o vašich zákazníkov a aj o vás.

6. Minimalizujete riziká do budúcna

Základom spolupráce s inkasnou spoločnosťou je najmä otvorená komunikácia a hľadanie možného východiska zo situácie. Pre našich klientov sa snažíme byť poradcom a pomocníkom v oblasti správy pohľadávok. Preto im odporúčame, aby si obchodných partnerov pred začiatkom spolupráce preverili, rovnako ako aj ich platobnú schopnosť či možné dlhy, ktoré môžu signalizovať riziko spolupráce. Dobrým  pomocníkom je internet, no v prípade významnejších transakcií vám vieme preveriť bonitu klienta cez rôzne špecializované registre.

7. Neokradnete sa o pracovný čas

Jednou z hlavných výhod, prečo postúpiť neuhradené pohľadávky inkasnej spoločnosti, je šetrenie času. Ak podnikáte, určite ste sa stretli s tým, že v menších a stredných spoločnostiach je bežnou praxou, že pohľadávku alebo úroky z omeškania riešia interní zamestnanci. Okrem bežných povinností sa tak zaoberajú procesom vymáhania financií z nevyplatenej faktúry a nemôžu sa prioritne venovať svojej pracovnej náplni. Nedostatočné skúsenosti alebo deficit potrebného času však môžu spôsobiť, že k úhrade faktúry napokon nedôjde a vaša firma je tak stratová.


Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k zdravej ekonomike