Európsky platobný report 2023

Vysoká inflácia v Európe núti podniky uprednostňovať znižovanie nákladov na úkor rastu. Zákazníci požadujú úpravy zmlúv aj so spätnou platnosťou. Úhrady meškajú ešte viac. Intrum vydáva European Payment Report na ročnej báze už od roku 1998. Výsledky za Slovensko so zameraním na platobné riziká na národnej úrovni sú publikované už deviatykrát.

Európsky platobný report 2023

EURÓPSKY PLATOBNÝ REPORT 2023 / 26. ROČNÍK

Report vychádza z prieskumu, ktorý sa uskutočnil súčasne v 29 európskych krajinách od  novembra 2022 do marca 2023. Na prieskume sa zúčastnilo celkovo 10 556 európskych spoločností pôsobiacich v 15 priemyselných odvetviach. Slovensko svojimi odpoveďami reprezentuje 240 spoločností.

 

Naháňanie sa za úhradami stojí slovenské podniky 2,5 miliardy eur ročne

Podniky na Slovensku trávia v priemere 77 dní v roku zabezpečovaním úhrad oneskorených faktúr. To je viac ako štvrtina celého pracovného roka zamestnanca. Každý slovenský podnik na to minie v priemere 4 786 eur ročne* a 4 z 10 spoločností to uberá o viac ako 10 hodín týždenne. Prečítať si tlačovú správu (24.05.2023)

 

Každý druhý podnik sa vzhľadom na vysokú infláciu vzdáva rastu

Európsky platobný report 2023 odhalil, že viac ako polovica slovenských podnikov zamerala svoju pozornosť z rastu na vyššiu efektívnosť a úsporu nákladov. Dôvodom je vysoká inflácia a rastúce úrokové sadzby. Tento trend potvrdzujú aj podniky v rámci celej Európy. Prečítať si tlačovú správu (30.05.2023)


Inflácia a úrokové sadzby prinášajúvýzvy

V dôsledku týchto problémov sú aj slovenské podniky nútené obetovať rast v prospech efektivity. Hoci 47% spoločností chce v roku 2023 rozvíjať podnikanie, oveľa väčší podiel (73%) tvrdí, že znižovanie nákladov a zvyšovanie efektívnosti je v dnešnom obchodnom prostredí najvyššou prioritou.

Zameranie na udržateľnosť môže zabezpečiť budúce príjmy

Podniky možno zanedbávajú rast, ale dodržiavajú svoje záväzky v oblasti udržateľnosti. V minulom roku 59% slovenských podnikov výrazne urýchlilo svoje úsilie o väčšiu udržateľnosť, a to aj napriek náročnej hospodárskej situácii.

Prevádzkové náklady výtvárajú tlak a ovplyvňujú doby úhrad

Čoraz viac podnikov platí svojim dodávateľom neskôr, ako by mali. V celej Európe sa v priemere 6 z 10 podnikov obáva o platobnú schopnosť svojich zákazníkov viac ako kedykoľvek predtým. Na Slovensku 58% spoločností očakáva, že v nasledujúcich 12 mesiacoch sa počet oneskorených platieb zvýši.

“Vysoká inflácia a rastúce mzdové náklady zasahujú do hospodárskeho výsledku spoločností. Situácia vyvoláva krízu likvidity, ktorá si vyžaduje stále väčšiu pozornosť a zdroje. Spoľahlivé peňažné toky a aktívny manažment pohľadávok budú kľúčové pre zvládnutie čoraz neistejšieho globálneho prostredia.”

Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Potrebujete viac informácií? Chcete publikovať?

Ako líder zdieľame svoje poznatky

Prečítajte si viac