TS: Slovenské podniky sú opatrne optimistické. 

Prieskum odhalil skryté hrozby.

Čítať viac ›

TS: Naháňanie sa za úhradami stojí slovenské podniky 2,5 miliardy eur ročne

Podľa najnovšieho najväčšieho európskeho prieskum platobného správania podnikov - European Payment Report 2023 (EPR 2023) - trávia podniky na Slovensku v priemere 77 dní v roku zabezpečovaním úhrad oneskorených faktúr. To je viac ako štvrtina celého pracovného roka zamestnanca. Každý slovenský podnik na to minie v priemere 4 786 eur ročne* a 4 z 10 spoločností to uberá o viac ako 10 hodín týždenne.

26. vydanie reportu spoločnosti Intrum, európskeho lídra na trhu kredit manažmentu a správy pohľadávok, prináša pohľad na aktuálnu platobnú situáciu z viac ako 10 556 spoločností z 29 európskych krajín. Za Slovensko sa prieskumu zúčastnilo 240 podnikov. Vykonané analýzy odhaľujú výzvy, ktorým európske podniky čelia v aktuálnych náročných ekonomických podmienkach.

Oneskorené platby vždy trápili podniky. Pre predstavu naša spoločnosť existuje už sto rokov. Avšak to, čo bolo kedysi nepríjemnosťou, sa aktuálne stáva najvyššou prioritou manažmentu spoločností. Vyžiadali si to udalosti posledných rokov. Najnovšie vysoká inflácia, rastúce náklady a náročný trh donútili vrcholových manažérov sa ešte intenzívnejšie venovať zefektívneniu vlastného riadenia pohľadávok.
Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia

Tu môžete začať proces a stať sa naším klientom

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu