TS: Slovenské firmy na križovatke.  

Naskočia na vlnu AI revolúcie?

Čítať viac ›

Intrum Hellas - vytvorili sme nový spôsob práce v Grécku

Dohoda medzi spoločnosťou Intrum a gréckou bankou Piraeus Bank o vyčlenení internej divízie banky pre správu úverov vytvorila najväčšiu platformu pre kredit manažment v Grécku.

V prvej dohode svojho druhu na gréckom trhu sa Piraeus Bank a Intrum dohodli na vyčlenení divízie správy úverov. Platforma s názvom Intrum Hellas začínala so spravovanými aktívami v hodnote 28 mld. eur a takmer 1 000 zamestnancami.

Transakcia bola oznámená v júni 2019 a dokončená o štyri mesiace neskôr. Piraeus si ponechal podiel v novej spoločnosti ako aj v samostatnej spoločnosti na správu nehnuteľností vo vlastníctve (REO), čo banke dáva možnosť podieľať sa na budúcich výnosoch.

V rámci transakcie uzavrela spoločnosť Intrum Hellas so spoločnosťou Piraeus dlhodobú servisnú zmluvu. Dohoda sa vzťahuje na všetky typy úverov (spotrebiteľské, hypotekárne, SMB a korporátne) a ich celý životný cyklus. Obsluhované aktíva však zostávajú v súvahe banky.

Partnerstvo prinieslo banke Piraeus výrazné zvýšenie prevádzkovej efektivity a umožnilo rýchlejšie znižovanie zlyhaných úverov. Vďaka tomu sa banka môže sústrediť na svoju hlavnú činnosť a zároveň profitovať zo svojho menšinového podielu v spoločnosti Intrum Hellas.


O spoločnosti Intrum

Ako európsky líder na trhu správy pohľadávok má Intrum rozsiahle skúsenosti v oblasti služieb vymáhania pohľadávok a priamo pôsobí v 24 krajinách Európy a v Latinskej Amerike (Brazília). V našej skupine máme viac ako 10 000 skúsených zamestnancov.


Tu môžete zistiť, čo presne vieme urobiť pre vás

Určujeme smer k prosperujúcemu podnikaniu